Meny

Skrivtips

Här ges tips på diverse områden som recensioner, uppsatser, skönlitterärt skrivande med mera.

Allmänta tips. Språkfrågor med konkreta fall samt instruktioner för bättre användning av ord och effektivare språk.
1. Blandade tips på hur man skriver bra
2. Läsbarhet och den läsvänliga texten
3. Mångordighet och koncentrering
4. Redundans och tautologi
5. Synonymer
6. Stil

Särskilda områden. Skrivtips som gäller specifika områden.
1. Att skriva en recension
2. Att skriva uppsats
3. Att skriva en roman
4. Att skriva manus
5. Att skriva mejl
6. Upphovsrätt – citering och plagiering
7. Primära, sekundära och tertiära källor

Skrivverktyg. Om digitala verktyg för skrivande.
1. Ordbehandlingsprogram
2. Guide till ordbehandlingsprogrammet Word

Produktion. Guider och digitala verktyg för publicering av text.
1. Hur du skapar en ebok

Tjänster

Tjänster som erbjuds.
1. Korrekturläsning – manusdoktor

Se även skrivregler

Mer läsning

Länkar till andra resurser och faktasidor.