Meny

Synonymer

En bra text är delvis ett resultat av ordval. Den rätta formuleringen är inte alltid den som skrivs i utkastet utan den som blir till efter att skribenten laborerar med meningar och då ingår ofta att prova synonymer.

Listorna nedan ger dig förslag för synonymer. Notera att dessa bara är förslag och att synonymerna endast bör ses som tänkbara variationer. Synonymer är förträffliga då de är mer träffande än det ursprungliga ordvalet, men bör användas med försiktighet om de riskerar att göra texten med svårläst.

Ord och synonymer

Listan visar förslag på ord med synonymer. I vissa fall är synonymerna sådana att de endast passar i viss kontext.

Ord Synonymer
bokstavligen formligen
börja inleda
definiera rubricera
entusiastisk begeistrad
flertalet åtskilliga
fördel favör
försiktig försynt
generellt övergripande
grupp skock
införliva annektera
intilliggande närbelägen
missa försitta
observera beakta
omfamnande omhuldande
situation belägenhet
tveka vackla
tänkbar upptänklig
uppdelad skiktad
verkligen sannerligen
ökad utvidgad
övertala beveka