Meny

Synonymer

En bra text är delvis ett resultat av ordval. Den rätta formuleringen är inte alltid den som skrivs i utkastet utan den som blir till efter att skribenten laborerar med meningar och då ingår ofta att prova synonymer.

Listorna nedan ger dig förslag för synonymer. Notera att dessa bara är förslag och att synonymerna endast bör ses som tänkbara variationer. Synonymer är förträffliga då de är mer träffande än det ursprungliga ordvalet, men bör användas med försiktighet om de riskerar att göra texten med svårläst.

Ord och synonymer

Listan visar förslag på ord med synonymer. I vissa fall är synonymerna sådana att de endast passar i viss kontext.

Ord Synonym
avsätta detronisera
bokstavligen formligen
börja inleda
definiera rubricera
entusiastisk begeistrad
flertalet åtskilliga
flöde störtsjö
fördel favör
förklara klargöra
försiktig försynt
generellt övergripande
grupp skock
införliva annektera
intilliggande närbelägen
missa försitta
observera beakta
omfamnande omhuldande
problematiskt vanskligt
situation belägenhet
tveka vackla
tänkbar upptänklig
uppdelad skiktad
verkligen sannerligen
ökad utvidgad
ökande tilltagande
övertala beveka

Särskilda synonymer

Listan visar förslag på ord i form av med synonymer som är hopsatta ord som ofta är liknelser och ibland även kan ersätta kortare fraser.

Ord Synonymer
begåvad person ljushuvud
början startskott
chansning vågspel, vågstycke
fascinerad bergtagen
genuin tvättäkta
grundläggande fel kardinalfel
hetlevrad person brushuvud, hetsporre
inskränkt insnöad
källa till konflikt tvistefrö
kringflackande vinddriven
mycket fräckt magstarkt
smärtsam erfarenhet minnesbeta
stoppa vingklippa
största delen lejonpart
sätta stopp för lamslå
tam tandlös
viktig angelägenhet hjärteangelägenhet