Meny

Aktivt och passivt verb

Att använda aktiva verb är ofta rekommenderat för den direkthet i tilltalet det medför medan passiv verbform kan skapa omständliga satser. Ibland är likväl passivt verb ett naturligare val. Att använda aktivt verb leder generellt till färre ord.

Regeln är att om subjektet utför verbets handling är det aktiv verbform medan om subjektet är mottagare av verbets handling är det passiv verbform.

Exempel med aktivt respektive passivt verb

Exempel där samma information skrivs på två olika sätt.

Mening med aktivt verb: Han avsåg att …
Mening med passivt verb: Det var hans avsikt att …

Mening med aktivt verb: Stranden befolkades av människor som solade.
Mening med passivt verb: Det låg människor och solade på stranden.

Mening med passivt verb: Den sena kvällen lystes upp av solen.
Mening med aktivt verb: Solen lyste upp den sena kvällen.

Det är förstås som ofta inom språket en smakfråga, vilket man tycker låter bäst.