Meny

Prefix och annat som rör språket

Ordbok och förstoringsglasPrefix är en förstavelse som utgör första delen av ett ord. Även i ordet prefix finns en förstavelse, pre-. Alla ord består av ett eller flera ordbildningsled. Prefix är bara ett av flera affix där det näst vanligaste är suffix. Om prefixet utgör ordets första led utgör suffixet det sista ledet. Ett annat affix som kan vara intressant att känna till är infix, vilket utgör ett led inuti ordet.

Vanliga prefix

Prefixet kan bestå av en till flera bokstäver. Här följer några som är vanliga i svenskan ihop med förklaringar och exempel på ord.

Inter- mellan
Exempel på ord: intervall, intergalaktisk, interfoliera

O- inte
Exempel på ord: oseriös, olämplig, otymplig

Post- efter
Exempel på ord: postmodernism, postskriptum, postum

Pre- för-, före-
Exempel på ord: predestinerad, preliminär, preludium

Re- åter
Exempel på ord: repetera, rekonstruera, regression

Trans- över, bortom, genom
Exempel på ord: transplantat, transsexuell, transportera

Prefix med två betydelser

En del prefix har flera betydelser.

Ex- kan ha betydelsen före detta som i expresident eller exflickvän. Ex- kan också ha betydelsen ut- som i exteriör eller export.

När detta är fallet skrivs prefixet enligt: Ex- 1 före detta 2 ut-

Olika betydelser av samma prefix är en naturlig del som kommer sig av ett språks mångfald.

Prefix efter språk

Beakta förstavelserna åter-, super- och ergo-. Dessa har associationer till olika språk: svenska, engelska samt grekiska. Läs vidare: Prefix från olika språk.

Prefix för antal och mängd

Tetra-, penta-, hexa- och så vidare avser alla antal. Dessa är bara några av många prefix som anger antal eller mängd. Läs vidare: Antal och mängd prefix.

Prefix som förändras

När förledet ex- används med betydelsen ut kan det i vissa fall förkortas till e-. Till exempel i emigrera.

Negativa prefix för motsatser

När det gäller prefix som ger ord motsatt mening varieras förstavelsen ofta beroende av huvudordets första bokstav. Detta gäller nekande förstavelser som il-, im-, ir-. Liknande gäller för förstavelserna a- och an- som har samma betydelse fast används före konsonant respektive före vokal. Några exempel är:

Ovanliga prefix

Ovan presenterades ett axplock vanliga prefix och för att sluta cirkeln följer här några ovanliga dito.

Akro- det yttersta eller översta av något
Exempel på ord: akronym (initialförkortning), akrobat

Ambly- nedsatt
Exempel på ord: amblyafi (nedsatt känselförmåga), amblygeusi (nedsatt smak)

Cyklo- ring-, krets-
Exempel på ord: cyklon (intensivt lågtryck)

End- inom-
Exempel på ord: endemisk (tillhörande begränsat område)

Entero- tarm-
Exempel på ord: enterocel (tarmbråck), enterolit (tarmsten)

Fyto- som har att göra med växtriket
Exempel på ord: fytoterapi (behandlingsmetod med örter och växter)

Hier- helig
Exempel på ord: hieroglyfer (heliga tecken), hierarki (organisationsform som uppstod inom kyrkan)

Horti- trädgård
Exempel på ord: hortikultur (trädgårdskonst)

Hypso- höjd
Exempel på ord: hypsometer (verktyg som mäter höjd)

Ichno- fotspår
Exempel på ord: ichnografi (färgavtryck)

Oligo- få-, ringa-
Exempel på ord: oligopol (marknad dominerad av ett fåtal)

Supra- ovan, över-
Exempel på ord: supraledning (fysiskt fenomen), supradental (ljud som uppstår i övre delen av munnen)

Xeno- främmande
Exempel på ord: xenofobi (främlingsfientlighet)

Xylo- trä
Exempel på ord: xylofon (slagverk)

Varför prefix är bra att känna till

Att känna till olika prefix gör dels att du enklare kan memorera många ord, dels att du bättre kan förstå vad ord som du inte hört förut betyder.

För dig som är på väg att göra Högskoleprovet finns mycket att vinna på att lära dig prefix eftersom ORD-delen är den viktigaste delen av provet mätt i antal poäng. Det går dock inte alltid att begripa nya ord bara för att du pluggat in massvis av prefix, inte minst då provet är upplagt på det sätt att svarsalternativen ibland är snarlika, vilket kräver att du har god kunskap om ordet. Fast inte desto mindre är kännedom om prefix något kan leda till extra poäng på provet.

Språket är emellertid rikt med ord med många olika härstamningar och rimligtvis kommer därför varje ords betydelse inte kunna härledas från dess förstavelse. Som ett av många exempel kan vi ta ordet precis som antingen kan betyda 'noggrann' (”det är mycket precist”) eller 'just' (”hon anlände precis”).

Ett annat exempel är ordet ökänd med ö- som smått unik förstavelse. Här har vi ett prefix som härstammar från fornsvenskan som dröjt sig kvar i språket och därmed gäckar den som letar efter analogier.

Fler resurser på internet

Här är länkar till andra webbsidor som kan vara av intresse (om du har en blogg etc. får du gärna länka till den här sidan).

I menyn på högra sidan kan du även klicka dig vidare till läsning om suffix, morfem och andra språkområden. Se också prefix ordnade efter kategorier samt sektioner med medicinska prefix och engelska språket.