Meny

Prefix och annat som rör språket

Ordbok och förstoringsglasPrefix är en förstavelse som utgör första delen av ett ord. I ordet prefix finns förstavelsen, pre-. Alla ord består av ett eller flera ordbildningsled. Prefix är bara ett av flera affix av vilka det näst vanligaste är suffix. Om prefixet utgör ordets första led utgör suffixet det sista ledet. Ett annat affix som kan vara intressant att känna till är infix, vilket utgör ett led inuti ordet.

Vanliga prefix

Prefix kan bestå av en till flera bokstäver. Här följer några som är vanliga i svenskan ihop med förklaringar och exempel på ord.

Inter- mellan
Exempel på ord: intervall, intergalaktisk, interfoliera

O- inte
Exempel på ord: oseriös, olämplig, otymplig

Post- efter
Exempel på ord: postmodernism, postskriptum, postum

Pre- för-, före-
Exempel på ord: predestinerad, preliminär, preludium

Re- åter
Exempel på ord: repetera, rekonstruera, regression

Trans- över, bortom, genom
Exempel på ord: transplantat, transsexuell, transportera

Prefix med två betydelser

En del prefix har flera betydelser.

Ex- kan ha betydelsen före detta som i expresident eller exflickvän. Ex- kan också ha betydelsen ut- som i exteriör eller export.

När detta är fallet skrivs prefixet enligt: Ex- 1 före detta 2 ut-

Prefix efter språk

Beakta förstavelserna åter-, super- och ergo-. Dessa kan härledas till olika språk: svenska, engelska samt grekiska. Läs vidare: Prefix från olika språk.

Prefix för antal och mängd

Tetra-, penta- och hexa- är några av många prefix som anger antal eller mängd. Läs vidare: Prefix för antal och mängd.

Prefix som förändras

När förledet ex- används med betydelsen ut kan det i vissa fall övergå till e-. Till exempel i emigrera. Detsamma gäller kon- som framför vokal eller konsonanten h övergår till ko. Till exempel i koalition.

Negativa prefix för motsatser

När det gäller prefix som ger ord motsatt mening varieras förstavelsen ofta beroende av huvudordets första bokstav. Detta gäller nekande förstavelser som il-, im- och ir-. Liknande gäller för förstavelserna a- och an- som har samma betydelse fast används före konsonant respektive före vokal. Några exempel är:

Ovanliga prefix

Ovan presenterades ett axplock vanliga prefix och för att sluta cirkeln följer här några ovanliga dito.

Akro- det yttersta eller översta av något
Exempel på ord: akronym (initialförkortning), akrobat

Ambly- nedsatt
Exempel på ord: amblyafi (nedsatt känselförmåga), amblygeusi (nedsatt smak)

Cyklo- ring-, krets-
Exempel på ord: cyklon (tropisk virvelstorm)

End- inom-
Exempel på ord: endemisk (tillhörande begränsat område)

Entero- tarm-
Exempel på ord: enterocel (tarmbråck), enterolit (tarmsten)

Fyto- som har att göra med växtriket
Exempel på ord: fytoterapi (behandlingsmetod med örter och växter)

Hier- helig
Exempel på ord: hieroglyfer (heliga tecken), hierarki (organisationsform som uppstod inom kyrkan)

Horti- trädgård
Exempel på ord: hortikultur (trädgårdskonst)

Hypso- höjd
Exempel på ord: hypsometer (verktyg som mäter höjd)

Ichno- fotspår
Exempel på ord: ichnografi (färgavtryck)

Kiro- hand-
Exempel på ord: kirospasm (skrivkramp), kiromanti (konsten att spå i händerna)

Oligo- få-, ringa-
Exempel på ord: oligopol (marknad dominerad av ett fåtal)

Oneiro- dröm-
Exempel på ord: oneirism (dröm i vaket tillstånd som skiljer sig från dagdröm)

Supra- ovan, över-
Exempel på ord: supraledning (fysiskt fenomen), supradental (ljud som uppstår i övre delen av munnen)

Xeno- främmande
Exempel på ord: xenofobi (främlingsfientlighet)

Xylo- trä
Exempel på ord: xylofon (slagverk med träplattor)

Varför prefix är bra att känna till

Att känna till många prefix gör dels att du enklare kan memorera många ord, dels att du bättre kan förstå vad ord som du inte stött på förut betyder.

För dig som är på väg att göra Högskoleprovet finns mycket att vinna på att lära dig prefix eftersom ORD-delen är den viktigaste delen av provet mätt i antal poäng. Det går dock inte alltid att begripa nya ord bara för att du pluggat in massvis av prefix, inte minst då provet är upplagt på det sätt att svarsalternativen ibland är snarlika, vilket kräver att du har god kunskap om ordet. Fast likafullt kan kännedom om prefix leda till extra poäng på provet.

Språket är rikt med ord med olika härstamningar och rimligtvis kommer därför varje ords betydelse inte kunna härledas från dess förstavelse. Som ett av många exempel kan vi ta ordet precis som antingen kan betyda 'noggrann' (”det är mycket precist”) eller 'just' (”hon anlände precis”).

Ett annat exempel är ordet ökänd med ö- som smått unik förstavelse. Här har vi ett prefix som härstammar från fornsvenskan som dröjt sig kvar i språket och därmed gäckar den som letar efter analogier.

Fler resurser på internet

Här är länkar till andra webbsidor som kan vara av intresse (om du har en blogg etc. får du gärna länka till den här sidan).

I menyn på sidan kan du även klicka dig vidare till läsning om suffix, morfem och andra språkområden. Se också prefix ordnade efter kategorier samt sektioner med medicinska prefix och engelska språket.