Meny

Att skriva en recension

Recensioner utgör en textform där den som skriver gör en bedömning av något, vilket kan vara allt från en tv-serie till en matrestaurang. För att denna genomgång inte ska bli alltför allmän begränsar vi oss till recensioner som gäller böcker och filmer. Det finns mycket som är gemensamt för bok- och filmrecensioner och därför kommer de tips som här förmedlas gälla bådadera om inget annat anges

Ett krav som finns på en recension är att den ska innehålla mer än ett referat. Att bara tala om vad en bok eller film handlar om är inte en recension utan bara ett återberättande av handlingen. Ett referat bör ingå i en recension, men det är bara en av flera punkter att medta.

Lista på saker att ta med i en recension

Listan räknar både upp sådant som är obligatoriskt och sådant som eventuellt kan ingå.

I stort sett alltid bör fakta, analys och omdöme medtas. Även referat berörs för det mesta i en recension. Därutöver kan bakgrunder och referenser bidra med intressanta upplysningar och bredda kontexten.

Tillvägagångssätt

De punkter som togs upp i listan behöver inte betas av i ordningsföljd. Som recensent bör du heller inte separera de olika punkterna med rubrik eller låta dem utgöra egna avsnitt. Strukturera gärna texten, men spill gärna över lite analys eller omdöme på till exempel referatet av handlingen. Det kan upplevas uppstyltat och livlöst om varje punkt avverkas för sig.

För att ge dig bättre insyn och verktyg till att skriva en bra recension ska vi gå lite närmare in på varje punkt.

Fakta

När du skriver titlar på verk (boktitlar, filmtitlar, musikalbum etc.) bör du använda kursiv text. Om det gäller noveller ur en novellsamling eller en låt på ett musikalbum bör dessa däremot skrivas inom citationstecken.

Årtal bör stå direkt efter ett verk och inom parentes då det nämns första gången. Ibland är titeln översatt från annat språk och då kan även originaltiteln medtas. Det kan då se ut så här: I sista minuten (North by Northwest, 1959).

Eftersom du inte skriver en uppsats kan du utelämna förlag och tryckort i en bokrecension. Vilket förlag det är kan nämnas i texten ifall det synes relevant medan tryckort knappast är av intresse i en recension.

Bakgrund

Genom att exempelvis i recensionens inledning nämna något i stil med: ”Nu har författaren [X] återkommit med sin andra bok efter den uppmärksammade debuten [X]…” har du gett en underrättelse till läsaren och fixerat ditt recensionsobjekt i ett sammanhang.

Referat

När du återger handlingen finns det normalt ingen möjlighet att vara detaljerad utan försök ge en svepande och kortfattad redogörelse. En recension blir inte dålig för att du glömmer nämna inslag i storyn, men den kan däremot bli enahanda om recensenten radar upp en massa detaljer som rör handlingen.

Analys

Analysens funktion är att försöka pendla boken eller filmen på andra nivåer än vad som utgör den yttre handlingen. En berättad historia innehåller ofta djupare skikt än de rena skeendena. Det kan röra sig om allt från politiska kommentarer till en resignerad syn på äktenskapet. Detta är sådant som inte alltid sägs direkt ut, men ändå kan anas på olika sätt i framställningen. Tänk på att i böcker och filmer finns en del som är direkt utsagt medan det ibland döljer sig mer ”mellan raderna”.

Referenser

Att ge referenser i en recension innebär oftast att du hänvisar till något annat verk som är relevant och uppvisar likheter eller kontraster med det verk du recenserar. Det kan till exempel låta så här: ”Det budskap som kommer fram i den här filmen har en tydlig parallell till budskapet i filmen [X]”.

Omdöme

När du i en recension bedömer en bok eller film har du rätt att vara subjektiv. Du bör till och med vara det.

Även om det mestadels handlar om personligt tycke och smak, vilket bekant skiljer sig åt, finns det också områden där det på ett mer objektivt sätt går att fokusera på kvaliteten hos en bok eller film. Om vi tar filmen som exempel kan det då röra sig om själva hantverket är välgjort eller undermåligt, om storyn är väl hopsatt eller har luckor, om skådespelarna gestaltar sina karaktärer psykologiskt trovärdigt eller platt, om filmens berättarstil är originell eller innehåller många typiska klichéer.

Försök att vara specifik. Att skriva om en film att den är "intressant" skiljer den inte från hundra andra, samma sak om du skriver att filmen var "ointressant". I stället för att nöja sig med intressant eller ointressant kan det utvecklas till att låta i stil med "filmen är intressant inte minst genom sitt tema som bidrar till den pågående debatten om..." eller "filmen är ointressant i stora delar då flera av de personlighetsöden som skildras saknar...".

Om du anser att det som nämnts angående omdöme är delvis subjektiva saker har du förstås helt rätt och denna del av recensionen måste som sagt i viss mån bli recensentens eget tyckande.

Ett sista tips är att kan det löna sig att studera andra recensenter. Det kan vara svårt att hitta recensioner då många tidningar använder betalväggar, men några exempel på bloggar med bok- respektive filmrecensioner är Boktugg.se och Filmtips.org.