Meny

Korrekturläsning – manusdoktor - testläsare

Har du en text som du vill få synpunkter på kan du vända dig till en ”manusdoktor”. Prefix.nu erbjuder korrekturläsning av olika former av texter (uppsatser, artiklar, rapporter etc.) på svenska samt testläsning till fast priser.

Vad som granskas

Din text kommer språkgranskas med avseende på följande:

Ifråga om skönlitterära texter sker enbart språkgranskning exklusive fokus på den litterära gestaltningen.

Vad det kostar

Välj ett alternativ för att se vad kostnaden (inkl. moms) blir. Inga extra kostnader tillkommer.

Är du osäker på antalet ord i din text kan du kopiera in texten i rutan.


Exempel

Här visas hur en korrekturläst text kan se ut med rättningar, kommentarer och utlåtande. I den återsända texten är rättningarna utförda. Övriga förslag om förbättringar är inte utförda utan finns bredvid bland kommentarerna.
Ladda ned (.pdf) | Ladda ned (.docx)

Skärmdump (i förminskad skala) från korrekturexempel:
Korrekturläst text med kommentarer

Hur det går till

Du skickar in din text (gärna som ett Microsoft Word dokument, men alla dokument godtas med filändelserna .docx, .doc, .odt, .rtf, .pdf, .txt) via mejl. Adressen du skickar till är info@prefix.nu.

Vanligtvis återsänds korrekturläst text med korrigeringar och anmärkningar inom en vecka efter mejlet mottagits (längre texter, +10 000 ord, tar normalt längre tid). Om du vill kunna se kommentarer för ändringar måste du ha ett program som kan hantera .docx-filer då korrekturläsningen görs i ordbehandlingsprogrammet Word och med programmets verktyg.

Faktura för arbetet medföljer den återsända texten. Du betalar alltså först efter korrekturläsningen.

Har du frågor eller särskilda önskemål på språkligt korrektur är du också välkommen att inkomma med dessa till ovan angivna mejl.

Observera att Prefix.nu inte förbinder sig att åta sig korrekturläsning. Din text kan återsändas utan korrektur, vilket till exempel sker om den bedöms kräva alltför stora insatser (givetvis utgår ingen betalning i dessa fall).

Testläsning

Vid behov av testläsning (facklitteratur, skönlitteratur) och subjektivt utlåtande kring språk och eventuellt gestaltning (exkl. korrektur) skicka ett mejl till info@prefix.nu (mejlbox övervakas ca en gång per vecka). Texter mottas inte villkorslöst utan beroende på deras längd, inriktning samt hur det för stunden förhåller sig kring tillgänglighet. Pris, se ovan.