Meny

Korrekturläsning

Prefix.nu erbjuder korrekturläsning av olika former av texter (uppsatser, artiklar, rapporter etc.) på svenska samt testläsning till fasta priser.

OBSERVERA! Tjänsten är för tillfället inte aktiv

Vad som granskas

Din text kommer språkgranskas med avseende på följande:

Ifråga om skönlitterära texter sker enbart språkgranskning exklusive fokus på den litterära gestaltningen.

Kontakt via korrektur@prefix.nu. Arbetsprov ges vid förfrågan.

Vad det kostar

Välj ett alternativ för att se vad kostnaden (inkl. moms) blir.

Är du osäker på antalet ord i din text kan du kopiera in texten i rutan.


Arbetstid, se nedan.

Hur det går till

Du skickar in din text via mejl (gärna som ett Microsoft Word- eller Google-dokument, men alla dokument med följande filändelser godtas: .docx, .doc, .odt, .rtf, .pdf, .txt). Adressen du skickar till är korrektur@prefix.nu.  Ange namn och bostads- eller faktureringsadress, gärna även telefonnummer. Alla inkomna texter behandlas med sekretess, vilket innebär att inget av innehållet lämnas vidare till någon tredje part eller sparas efter slutfört arbete.

Inom 1–2 arbetsdagar får du en bekräftelse på att uppdraget mottagits, därefter tar det max 3 arbetsdagar att korrekturläsa texter upp till 10 000 ord. Deadline för längre texter, samt ersättning vid kortare deadline (i mån av tillgänglighet), enligt överenskommelse via mejl.

Om du vill kunna se kommentarer för ändringar måste du ha ett program som kan hantera .docx-filer då korrekturläsningen görs i ordbehandlingsprogrammet Word och med programmets verktyg.

Faktura för arbetet medföljer den återsända texten. Du betalar alltså först efter korrekturläsningen.

Vid önskemål kan konvertering från textfil till ebok (.pdf-format) erbjudas utan extra kostnad. Vid specifika önskemål angående formgivning utgår ersättning.

Har du frågor eller särskilda önskemål på språkligt korrektur är du också välkommen att inkomma med dessa till ovan angivna mejl.

Observera att Prefix.nu inte förbinder sig att åta sig korrekturläsning. Din text kan återsändas utan korrektur, vilket till exempel sker om den bedöms kräva alltför stora insatser (givetvis utgår ingen betalning i dessa fall).

Exempel

Här visas hur en korrekturläst text kan se ut med rättningar, kommentarer och utlåtande. I den återsända texten är rättningarna utförda. Övriga förslag om förbättringar är inte utförda utan finns bredvid bland kommentarerna.

Skärmdump (i förminskad skala) från korrekturexempel:
Korrekturläst text med kommentarer

Testläsning

Har du en text som du vill få synpunkter på kan du vända dig till en ”manusdoktor”. Vid behov av testläsning (skönlitteratur) och subjektivt utlåtande kring språk och eventuellt gestaltning (exkl. korrektur) gå vidare till lektörstjänst.