Meny

Blandade tips om hur du skriver väl

Här är en sammanställning av allmänna tips kring hur du uttrycker dig väl i skrift.

Använda ”jag” eller inte?

Om den som skriver använder ”jag” i texter markeras ett personligt tilltal. Det kan vara utmärkt om ett sådant tilltal är eftersträvansvärt medan det vid andra tillfällen inte är på sin plats.

Att börja en mening med "och"

Det är helt i sin ordning att börja en mening med ordet "och". Det bör dock göras då meningen som börjar med "och" helt naturligt kan slås ihop med föregående mening.

Att börja en mening med en siffra

Tidigare var rekommendationen att detta om möjligt skulle undvikas, men det har blivit accepterat.

Vill man ändå undvika detta finns det ofta alternativa sätt att skriva. Gäller det till exempel ett årtal kan meningen med börja i stil med ”År 1998...”.

Att ange datum

”Den 18 oktober” är korrekt språkbruk. Det är bättre än att skriva ”den 18:e oktober”, då 18:e i detta fall skrivs som ett ordningstal. Se vidare Siffror och tal.

Att ange tidsperioder

Från den 18 januari till den 25 januari” är rätt medan ”från den 18 januari och den 25 januari” är fel.

Mellan den 18 januari och den 25 januari" är rätt medan ”mellan den 18 januari till den 25 januari” är fel. (Kursiveringarna används för att tydliggöra.)

Att omnämna avlidna personer i presens

Det kan verka motsägelsefullt att omnämna sådant som har att göra med avlidna personer i presens, men tempus dikteras inte av detta utan vad som passar generellt i texten. Det kan till exempel låta naturligare att skriva "i dramat Hamlet låter William Shakespeare huvudpersonen ..." än "i dramat Hamlet lät William Shakespeare huvudpersonen ...".

Förstärk med kursivering eller fetstil i stället för versaler

Att använda stora bokstäver för att förstärka något i en text hör inte till ett korrekt språkbruk. Du bör hellre kursivera eller använda fetstil.

Det räcker således att skriva: ”Jag har verkligen ingen lust att skriva den här uppsatsen” i stället för ”Jag har VERKLIGEN ingen lust att skriva den här uppsatsen”.

Ibland skrivs ett längre textsjok med kursiv text, vilket gör att effekten av ett kursiverat ord uteblir. Vill du förstärka ett ord eller skriva ut en titel på verk eller dylikt i en text som är kursiverad ska du i stället skriva detta ord med normal text.

I en skönlitterär text kan det som vanligt finnas utrymme för undantag eller om särskilda stilistiska skäl föreligger.

Undvik dubbla negationer

En mening som ”Det är inte omöjligt att vi klarar detta ” kan skrivas kortare och tydligare utan negationer: ”Det är möjligt att vi klarar detta”. 

Undvik syftningsfel

Syftningsfel innebär att det finns oklarheter i fråga om vad som syftas på. I meningen "Efter två veckor på verkstad kunde jag äntligen hämta bilen." Vem har varit på verkstad, "jag" eller "bilen"? I detta fall framgår det troliga svaret av kontexten, men ibland kan meningar som dessa framstå oklara.

Grammatikalisk behandling av storheter

Det heter "styrkan återgick till sina poster", med plural, eftersom det syftas på delar av gruppen och inte gruppen som enhet.

Däremot heter det "styrkan utförde sitt uppdrag effektivt", med singular, eftersom det syftas på gruppen som en enhet.

Mer läsning