Meny

Skrivregler

Denna genomgång av skrivregler kommer ge dig kunskap om hur du ska uttrycka dig i skrift på svenska. Du kan lära dig regler inom en rad områden, vilka listas nedan. Klicka på respektive länk för att gå direkt till en artikel.

Innehåll

Innehållet börjar med allmänna skrivregler för att fortsätta med en genomgång av interpunktion. Sedan behandlas olika områden samt ges tips som kan förbättra din språkförmåga.

Allmänt: diverse skrivregler.
1. Fullständig mening
2. Stor eller liten bokstav?
3. Förkortningar
4. Siffror och tal
5. Kursivering
6. Sammanskrivningar och särskrivningar
7. Blandade tips

Textutformning: sådant som rör utformning av texten.
1. Typografi
2. Styckeindelning
3. Rubriker
4. Bildtext
5. Typsnitt och dess användning
6. Källhänvisning och källförteckning
7. Register och lexikon

Digital textutformning: presentation av text på webben, inklusive kodexempel för HTML och CSS.
1. Textutformning i en digital miljö
2. Att skriva för webben
3. Exportera text från Word till HTML

Interpunktion: lär dig hur du använder punkt, komma, semikolon och andra skiljetecken i svenskan.
1. Punkt, komma, semikolon, kolon
2. Tankstreck, minustecken, bindestreck, citationstecken
3. Parentes, hakparentes, frågetecken, utropstecken

Övriga tecken i språket: andra tecken som används i språket är bland annat accentmarkeringar, apostrofer och snedstreck.
1. Accent, apostrof, snedstreck
2. Specialtecken (%, &, °)
3. Paragraf (§)

Grunder: lär dig bland annat svårstavade svenska ord.
1. Svårstavade svenska ord
2. Vokaler och konsonanter

Grammatik: saker som rör språklära och språkvetenskap.
1. Ordklasser
2. Satsdelar
3. Genus
4. Syntax

Skrivtecken: denna avdelning inkluderar sådant som alfabetet och skrivtecknens historia.
1. Alfabetet
2. Romerska siffror

Se även skrivtips

Mer läsning

Länkar till andra resurser och faktasidor.