Meny

Att skriva manus

Om du tänker skicka din text till ett förlag som ett manus finns det några saker att tänka på. De flesta förlag vill numera ha manuset i digital form (Word-dokument accepteras i regel) medan några fortfarande vill ha manus i pappersformat.

Gå till lista på svenska bokförlag

Om du vill att förlaget ska låta sina lektörer titta på manuset och i bästa fall godta det för utgivning bör du underrätta dig om vad som önskas av förlaget vid manusregistrering, vilket de i regel nämner på sin webbsida. I listan nedan kan du se exempel på bokförlag som tar emot manus och ifall det ska ske via brev eller i digital form via e-post eller formulär.

Hur du ska formatera ditt manus

Förlaget brukar vilja att manuset har ett och ett halvt eller dubbelt radavstånd. Extra radavstånd underlättar för lektören som läser manuset att göra noteringar i texten. När det gäller teckenstorlek är 12 punkter standard (12 punkter är lika med 16 pixlar, ungefärligen då bl.a. typsnitt kanpåverka).

Följebrev

Till ditt manus bör du tillfoga ett följebrev. Det vill säga en text där du beskriver ditt manus med några sammanfattande ord och kort introducerar dig själv. Försök gärna ”sälja” din bokidé, fast håll dig till relevanta argument och låt bli att tala om för förlaget vad som säljer på bokmarknaden (det kan dem avgöra bättre än du).

Förlaget vill ha relevant information, men dem vill antagligen inte ägna alltför lång tid på att läsa följebrev. En rekommendation är att skriva en halv sida (ca 200–400 ord). Om manuset inskickas via e-post är en rekommendation att bifoga manus och följebrev i två separata filer (om inget annat anges).

Bokförlag att skicka ditt manus till

Här är en lista på svenska bokförlag du kan vända dig till om du har ett manus som du vill få utgivet som en bok:

En lista på ytterligare svenska förlag:

Anledningen att dessa hamnat på en egen lista är sådana skäl som att manusläsningen i stort sett är obefintlig, att utgivningen är nishad eller att de endast ger ut avhandlingar i form av tryckbidrag.

Svarstid tills du får besked

Normalt måste du vänta ganska länge med att få ett svar av förlaget efter du insänt ett manus. Men det kan vara allt från några dagar till ett par månader. Notera att vissa förlag inte skickar refuseringsbrev alls.

Skicka in manusidé (synopsis)

För att få snabbare besked om förlagets intresse kan du skicka in en manusidé, en så kallad synopsis där du i stället beskriver din tänkta boks innehåll utförligt. I dessa fall vill förlaget ofta se ett par kapitel för att underlätta en bedömning. Återigen, ta reda på vad förlaget önskar genom informationen som ges på deras webbsida alternativt kontakta dem.

Ett alternativ till synopsis är en ”pitch”, vilket är en kort beskrivning av en bok i form av beskrivning av handlingen i en roman eller idén till en fackbok. Normalt sett är detta inte ett fungerande alternativ, men har du en idé du misstänker är extraordinär och som du tror kan intressera ett förlag kan det vara värt ett försök. Fördelen är att du kan få ett utlåtande innan du ens börjar att skriva.

Hur bedöms manus?

Vilka kriterier och processer som används kan så klart skilja sig mellan förlag. Det beror på vilka resurser de har i form av manusläsning bland annat. Generellt görs en första utsållning genom att relativt hastigt ta beslut kring om ett manus är intressant för utgivning eller ej. Detta kan medföra att en del manus inte får den uppmärksamhet de förtjänar, men vilket är ofrånkomligt med tanke på den stora mängden inkommande manus.

Om ett manus anses intressant går man vidare med det. Manuset blir då oftast granskat av en eller några flera på förlaget (även utomstående lektörer kan kopplas in) och sedan tas ett beslut. I detta skede eller tidigare kan författaren kontaktas, till exempel för att förlaget vill gå vidare tillsammans med författaren och kanske föreslå ändringar etcetera.

Inskickade manus och din upphovsrätt

Manus som skickas till förlag sparas normalt i ett register och efter en tid arkiveras. Detta underlättar för förlaget om en person väljer att skicka in samma manus en andra gång och så vidare. 

En del oroas över att deras manus kan utnyttjas av förlaget eller någon anställd genom att bokidén eller delar av innehållet plagieras. Det går inte att bortse från risken i teorin, den är dock liten – det är högst sällsynt att rättsmål eller dylika tvister uppstår av denna anledning.

Du kan ändå göra några saker för att skydda dig mot sådana händelser. Skriv © [ditt namn] plus datum på manuset (ev. på varje sida, i sidfoten rekommenderas) samt se till att textfilen finns sparad på din hårddisk med datum. Att manuset finns sparat på din hårddisk kan vara av vikt vid en rättsprocess då det kan användas som bevis för att du är den ursprungliga skaparen av det.

Du kan också skicka en kopia till dig själv i rekommenderad försändelse (som du behåller oöppnad). Detta kan användas vid en eventuell tvist för att visa att texten var skapad av dig och existerade vid ett visst datum.

Ett ytterligare sätt att skydda dig – förutsatt att förlaget inte kräver ett fullständigt manus – är att endast skicka in en del av manuset.

Att gå med i Sveriges Författarförbund kan ge dig ytterligare trygghet då de kan ge dig råd och även hjälp vid en eventuell rättsprocess.

Hybridförlag

Med hybridförlag innebär förlag som både ger ut böcker som förlaget finansierar och som finansieras av författarna själva (fast ofta gäller i stort sett endast det senare). Det innebär bland annat att det är enklare att bli utgiven på förlaget och att utgivningens kvalitet därför i regel skiftar mer än hos traditionella förlag. Några hybridförlag som verkar i Sverige är Idus Förlag, Lava Förlag, Hoi, JW Förlag och The Book Affair.

I listan ovan med svenska förslag ingår inga hybridförlag eftersom Prefix.nu bedömer att dessa i regel inte kan betraktas som fullt seriösa. Bedömningen grundas främst på de kostnader som kommer författaren till del och är avsevärt högre jämfört med publiceringstjänster som inkluderar i stort sett allt som hybridförlag erbjuder samt i vissa fall mer därtill (såsom ljudbok).

I vilken utsträckning hybridförlag väljer att ge ut inkommande manus varierar och nämns sällan direkt (Sölve Dahlgren, före detta VD på Hoi Förlag, nämner en siffra på 30 % antagna manus). När det gäller kostnaden som tillfaller författaren brukar det röra sig om över 50 000 kronor och ibland över 100 000. På den ledande aktören (när detta skrivs) Ekström & Garay hamnar prislappen på cirka 80 000 kronor (exkl. moms) för förlagets tjänster och tryckkostnadsamt för 300 exemplar plus 1750 kronor per år (exkl. moms) för lagerhållning och distribution. I gengäld får författaren en betydligt större andel av försäljningen än hos ett traditionellt förlag. Det liknar alltså i hög grad premisserna för egenutgivning, fast av någon anledning dyrare.

För dig som överväger att skicka ditt manus eller har fått din bok "antagen" på ett hybridförlag rekommenderas att läsa artikeln "Författarskap till salu" publicerad på Författaren.

Mer läsning

Länkar till andra artiklar.