Meny

Att skriva manus

Om du tänker skicka din text till ett förlag som ett manus finns det några saker att tänka på. De flesta förlag vill numera ha manuset i digital form (Word-dokument accepteras i regel) medan några fortfarande vill ha manus i pappersformat.

Det ökar knappast dina chanser att bortse från förlagets önskade rutiner i detta avseende. Om du vill att förlaget ska låta sina lektörer titta på manuset och i bästa fall godta det för utgivning bör du underrätta dig om vad som gäller på förlaget vid manusregistrering, ofta nämner dem detta på sin webbsida. I listan nedan kan du se exempel på bokförlag som tar emot manus och ifall det ska ske via brev eller i digital form via e-post eller formulär.

Hur du ska formatera ditt manus

Förlaget brukar vilja att manuset har ett och ett halvt eller dubbelt radavstånd. Extra radavstånd underlättar för lektören som läser manuset att göra noteringar i texten. När det gäller teckenstorlek är 12 punkter standard.

Följebrev

Till ditt manus bör du tillfoga ett följebrev. Det vill säga en text där du kort introducerar dig själv och beskriver ditt manus med några sammanfattande ord. Om manuset inskickas via e-post är en rekommendation att bifoga manus och följebrev i två separata filer.

Bokförlag att skicka ditt manus till

Här är en lista på förlag du kan vända dig till om du har ett manus som du vill få utgivet som en bok:

Om du vill ha hjälp med redigering av text och/eller att skapa en PDF-fil av ett Word-dokument kan du kontakta Prefix.nu via korrekturlasning@prefix.nu.

Förlagen har egna korrekturläsare som kopplas in då ett manus blivit antaget, men om du vill att din text ska vara i så bra språkligt skick som möjligt då du insänder det kan du använda dig av tjänsten för korrekturläsning.

Svarstid tills du får besked

Normalt måste du vänta ganska länge med att få ett svar av förlaget efter du insänt ett manus. Någonstans mellan en och tre månader är vanlig svarstid. Särskilt hos de större förlagen som mottar stora mängder av manus kan det bli långa väntetider.

Skicka in manusidé (synopsis)

För att få snabbare besked om förlagets intresse kan du skicka in en manusidé, en så kallad synopsis där du i stället beskriver din tänkta boks innehåll utförligt. I dessa fall vill förlaget ofta se ett par kapitel för att underlätta en bedömning. Återigen, ta reda på vad förlaget önskar genom informationen som ges på deras webbsida alternativt kontakta dem.

Ett alternativ till synopsis är en ”pitch”, vilket är en kort beskrivning av en bok i form av beskrivning av handlingen i en roman eller idén till en fackbok. Normalt sett är detta inte ett fungerande alternativ, men har du en idé du misstänker är extraordinär och som du tror kan intressera ett förlag kan det vara värt ett försök. Fördelen är att du kan få ett utlåtande innan du ens börjar att skriva.

Inskickade manus och din upphovsrätt

Manus som skickas till förlag sparas normalt i ett register och efter en tid arkiveras. Detta underlättar för förlaget om en person väljer att skicka in samma manus en andra gång och så vidare. 

En del oroas över att deras manus kan utnyttjas av förlaget eller någon anställd genom att bokidén eller delar av innehållet plagieras. Det går inte att bortse från att det är en risk i teorin, fast den är liten – det är högst sällsynt att rättsmål eller dylika tvister uppstår av denna anledning.

Du kan ändå göra några saker för att skydda dig mot sådana händelser. Skriv © [ditt namn] plus datum på manuset (ev. på varje sida, i sidfoten rekommenderas) samt se till att textfilen finns sparad på din hårddisk med datum. Att manuset finns sparat på din hårddisk kan vara av vikt vid en rättsprocess då det kan användas som bevis för att du är den ursprungliga skaparen av det.

Du kan också skicka en kopia till dig själv i rekommenderad försändelse (som du behåller oöppnad). Detta kan användas vid en eventuell tvist för att visa att texten var skapad av dig och existerade vid ett visst datum.

Ett ytterligare sätt att skydda dig är – förutsatt att förlaget inte kräver ett fullständigt manus – att endast skicka in en del av manuset.

Att gå med i Sveriges Författarförbund kan ge dig ytterligare trygghet då de kan ge dig råd och även hjälp vid en eventuell rättsprocess.

Mer läsning

Länkar till andra artiklar.