Meny

Texttvätt

En text är i regel ”ofärdig” i sitt första utkast och en stor del av redigeringen handlar ofta om att ta bort vad som är överflödigt. Allt från enstaka ord till stora delar av en text kan tas bort med resultatet att texten som helhet stärks. ”Inga tillägg, hur briljanta de än är, kan förbättra ett verk i lika hög grad som nedstrykningar” – en sanning om skrivande signerat Lev Tolstoj.

Ingressen

Ingressen (dvs. första stycket av en text) är en del av texten där mycket ofta kan avlägsnas. Många inledningar förklarar beskrivande vad texten kommer handla om eller så består inledningen av en tämligen trivial introducering av ämnesområdet som ska behandlas. Ibland är det bättre att direkt komma till skott – det händer sällan att läsaren inte har en aning om vad artikeln, boken handlar om.

Ord som ofta kan tas bort

De flesta texter lider i någon mening av redundans, det vill säga överflödiga ord som kan tas bort utan att meningsinnehållet blir oklart.

Några typiska ord som är lätt att sprida omkring sig när man skriver är:

Särskilt vaksam bör man vara när dessa ord ingår tillsammans i meningar, såsom:

Om ett ”men” i början av en mening senare följs av ett ”dock”, vilka refererar till samma sak, bör det ena strykas så länge det inte finns särskilda skäl att behålla båda.

Ibland radar man upp ord i fraser utan att tänka på att det leder till dubbelsägningar. ”Fast oavsett detta” kan reduceras till ”trots detta” utan förlust av information. Ett annat exempel är ”någon annan” som ofta kan reduceras till ”någon”.

Läs vidare om redundans och tautologi.

Att göra texten koncis och tilltalet mer direkt

Vad som följer nedan är exempel från textsammanhang som visar hur meningar kan kortas ned utan att någon information går förlorad. Först bör en motivering ges till varför meningar blir bättre genom att kortas ner på detta sätt. Skälen är framför allt: 1) informationen i en mening blir ofta enklare att ta till sig om meningen är koncis, 2) det finns ingen anledning att slösa bort läsarens tid.

Exempel 1:
Före: ”Från observationer har det visat sig att vi sover som djupast relativt tidigt under natten.”
Efter: ”Observationer har visat att vi sover som djupast relativt tidigt under natten.”
Redigeringen gör meningen mer direkt.

Exempel 2:
Före: ”Frågan är då vilka orsakerna är till att aktiviteten ökar i hjärnan.”
Efter: ”Vilka är då orsakerna till att aktiviteten ökar i hjärnan?”
Förutom att ta bort ord kan orden kastas om, vilket i exemplet sker med ett direktare tilltal som följd.

Exempel 3:
Före: ”En sak att tänka på är att sockret bara ger vårt välbefinnande en tillfällig uppgång och inte en långsiktig.”
Efter: ”Att tänka på är att sockret bara ger vårt välbefinnande en tillfällig uppgång och inte en långsiktig.”
Att ta bort ”En sak” avlägsnar inget av vikt.

Exempel 4:
Före: ”Till exempel som att kunna cykla eller köra bil.”
Efter: ”Till exempel att kunna cykla eller köra bil.”
Ett simpelt exempel med redundans, det vill säga ord och fraser i en mening som utför samma sak.

Exempel 5:
Före: ”Vi glömmer det mesta i våra liv, till exempel vad vi gjorde för exakt en månad sedan.”
Efter ”Vi glömmer det mesta i våra liv, som vad vi gjorde för exakt en månad sedan.”
Frasen ”till exempel” är inte på något vis felaktig i detta fall, men ”till exempel” är en fras vars förekomster kan bli talrika och då är det bra med alternativ.

Exempel 6:
Före: ”Distraktionerna, om vi inte motstår dem, kan stjäla massor av tid och därför bli skillnaden mellan vad vi uträttar och kunde ha uträttat.”
Efter ”Distraktionerna kan stjäla massor av tid och därför bli skillnaden mellan vad vi uträttar och kunde ha uträttat.”
Här togs en bisats bort då den egentligen inte sa något som inte fanns utsagt i meningen övrigt.

Att bibehålla balansen i texten

Texttvätt ska inte handla om att rensa bort allting förutom skelettet i texten. Det är möjligt att gå för långt i utrensningen av onödiga ord. Strävan efter att ta bort exakt varje ord som inte måste vara med kan leda till en mer svårläst text.

Vad som kan hända efter en alltför hänsynslös texttvätt är att balansen mellan till exempel korta och långa ord försämras. En text kan alltså omvänt bli mer svårläst på grund av för mycket reducering. Balans och rytm är viktiga ingredienser för en text. En text ska flyta fram vid läsningen och det gör den inte om läsaren exempelvis behöver läsa om meningar för att få med sig meningsinnehållet.

Som alltid är texten till för läsaren. Vad som skribenten anser vara överflödiga ord måste inte nödvändigtvis vara det för läsaren. Därför är det många gånger en fråga om en balansgång mellan vad som ska tas bort och låtas vara kvar.

En tendens är dock att många skribenter hemfaller åt redundans. Att skribenten något ängsligt behåller ord som egentligen inte behövs, men som tänks vara bra för att allt ska nå fram till läsaren. Men ofta klarar sig läsaren med mindre tydlighet än skribenten tror.

Mer läsning