Meny

Lektörstjänst

Prefix.nu erbjuder läsning av romanmanus där en utbildad och erfaren lektör efter läsning ger ett omfattande och detaljerat utlåtande på 3000–6000 ord (ca 5 st. A4-sidor) plus anmärkningar markerade direkt i texten (förutsätter att texten insänds som ett Word-dokument).

Vad som granskas

Ditt manus kommer läsas och bedömas utifrån en mängd kriterier varav några av de huvudsakliga kommentarerna baseras på följande:

Utöver analys med kommentarer finns så ofta som möjligt tips på hur förbättringar skulle kunna utföras inkluderade.

Kontakt via lektor@prefix.nu. Arbetsprov ges vid förfrågan.

Vad det kostar

Välj ett alternativ för att se vad kostnaden (inkl. moms) blir.

För fler än 130 000 ord ta kontakt för pris. Om du vill testa tjänsten erbjuds alternativet att insända ett kapitel (max. 8000 ord) där avgiften för ett kortare utlåtande är 700 kronor.

Hur det går till

  1. Skicka in ditt manus i digital fil (.doc, .docx eller .pdf) via mejl: lektor@prefix.nu.
  2. När manuset är registrerat erhåller du ett svarsmejl med uppgifter om pris och instruktioner för betalning.

Alla inkomna texter behandlas med sekretess, vilket innebär att inget av innehållet lämnas vidare till någon tredje part eller sparas efter slutfört arbete.

Om du vill kunna se markerade kommentarer i manustexten måste du ha ett program som kan hantera .docx-filer då lektörsläsningen görs i Word och med programmets verktyg. Språkligt korrektur ingår inte, se korrekturläsning.

Vid önskemål kan konvertering från textfil till ebok (.pdf-format) erbjudas utan extra kostnad. Vid specifika önskemål angående formgivning utgår ersättning såtillvida dessa kan tillhandahållas.

Observera att Prefix.nu inte förbinder sig att åta sig lektörsläsning. Avslag kan till exempel ske om texten bedöms kräva alltför stora insatser eller vid extraordinär arbetsbelastning.

Denna lektörstjänst är utformad för att ditt manus ska förbättras och i omdömet läggs huvudsakligen tonvikten på bristerna. Innan du insänder ditt manus bör du vara införstådd med att det du åstadkommit under mycket slit och möda alltså kan komma att få negativ kritik (självklart eftersträvas det att kritiken ska vara konstruktiv).

Frågor och svar

Vilka texter läses av lektör?
I nuläget endast fiktion i romanform. Observera att granskning endast erbjuds för vuxenlitteratur (dvs. ej barn- eller ungdomsböcker).

Hur lång tid tar det tills ett omdöme ges?
Normalt cirka en månad beroende hur det för stunden förhåller sig kring tillgänglighet.

Hur ser ett utlåtande ut exakt?
Skicka en förfrågan för att få ett arbetsprov på lektörs arbete.

Finns det saker som inte tas upp i bedömningen?
Ja så kan vara fallet. Faktadetaljer till exempel i romaner som behandlar en historisk period eller utpelas på en geografisk plats om vilka lektören saknar kunskap.