Meny

Sidkarta

Huvuddelarna av innehållet på Prefix.nu

Prefix, suffix och morfem

Prefix.nu (startsida)
Omfattande lista över prefix
Prefix indelade efter språk
Prefix för antal och mängdenheter
Prefix övriga kategorier
Prefix inom medicin
Engelska prefix
Suffix
Morfem

Språkskola

Skrivregler
Skrivtips
Grammatik
Interpunktion

Lexikaliska områden

Lär dig ord
Utländska ord och fraser
Ålderdomliga svenska ord
Vardagliga svenska ord
Vardagliga svenska fraser
Ordspråk och talesätt
Ord som är språkliga termer

Andra områden

Typografi
Typsnitt
Alfabetet

Digitalt (webben)

Textutformning i en digital miljö
Att skriva för webben
Exportera text från Word till HTML

Test

Start
Ord
Förtecken
Stavning
Grammatiktest