Meny

Lär dig ord

Du kan träna på ord genom att pröva ditt ordförråd i nedanstående tester. Det handlar dels om vanliga och ovanligare ord, dels om ord tillhörande specifika ämnesområden.

Abstrakta ord

Med abstrakta ord menas vanliga funktionella ord som inte är egennamn, ämnesord eller artnamn. Gällande indelningen "medelsvåra" och "svåra ord" är detta ingen objektiv sådan, vilket vore omöjligt, utan en bedömning där främst ovanlighetsgraden hos orden spelar in.

1. Relativt enkla ord
2. Medelsvåra ord
3. Svåra ord (fem delar)

Ett annat verktyg på Prefix.nu att träna ditt ordförråd med är detta quiz där du kan testa dina ordkunskaper med flervalsalternativ.

Konkreta ord

Ord som används för ting, föremål och dylikt. Detta är i viss mån träning i allmänbildning snarare än i språkfärdighet.

1. Mat och dryck
2. Kläder, accessoarer och smycken
3. Arkitektur och inredning
4. Vetenskap

Termer för områden

Ord som namnger områden och läror.

1. Läror

Vardagliga ord

En lista med ord som förekommer i vardagsammanhang.

1. Vardagliga ord

Språkliga termer

En lista på olika termer som är relevanta inom språk såsom akronym, anagram och antonym med flera.

1. Termer