Meny

Lär dig ord

Du kan träna på ord genom att pröva ditt ordförråd i nedanstående tester. Det handlar dels om vanliga och ovanligare ord, dels om ord tillhörande specifika ämnesområden.

Abstrakta ord

Med abstrakta ord menas vanliga funktionella ord som inte är egennamn, ämnesord eller artnamn. Gällande indelningen "medelsvåra" och "svåra ord" är detta ingen objektiv sådan, vilket vore omöjligt, utan en bedömning där främst ovanlighetsgraden hos orden spelar in.

1. Relativt enkla ord
2. Medelsvåra ord (flera delar)
3. Svåra ord (flera delar)

Ett annat verktyg på Prefix.nu att träna ditt ordförråd med är detta quiz där du kan testa dina ordkunskaper med flervalsalternativ.

Konkreta ord

Ord som används för ting, föremål och dylikt. Detta är i viss mån träning i allmänbildning snarare än i språkfärdighet.

1. Mat och dryck
2. Kläder, accessoarer och smycken
3. Arkitektur och inredning
4. Vetenskap

Ordförrådstest

Ordförrådstest i form av synonymprov med flervalsalternativ.

1. Quiz

Termer för områden

Ord som namnger områden och läror.

1. Läror

Vardagliga och speciella ord

En lista med ord som förekommer i vardagsammanhang.

1. Vardagliga ord
2. Speciella ord

Språkliga termer

En lista på olika termer som är relevanta inom språk såsom akronym, anagram och antonym med flera.

1. Termer

Ordbruk

Det kollektiva ordförrådet skiftar över tid. Enligt Zipfs lag (efter lingvisten George Kingsley Zipf) finns det mönster i hur frekventa ord är i ett språk och där det vanligaste ordet används ungefär dubbelt så ofta som det nästa vanligaste och tre gånger så ofta som det tredje vanligaste ordet.

Ett sätt att finna exempel på ord i sina sammanhang är genom att använda korpusar, databaser med med texter, vilka är sökbara. En svensk korpus som är tillgänglig för alla på internet är Språkbanken (Korp).