Meny

Upphovsrätt – citering och plagiering

I likhet med trycksaker (böcker, tidskrifter etc.) är material publicerat på Internet för det mesta skyddat av upphovsrätten. Undantag är bland annat sådant som publiceras under Creative Commons-licens, vilket innebär att materialet fritt kan återanvändas givet vissa förutsättningar som kan variera något.

På en webbsida framgår det ofta längst ned i sidfoten att innehållet är upphovsrättsskyddat, för vilken den vedertagna metoden är att skriva ”Copyright” (eng. upphovsrätt) tillsammans med årtal. Att kopiera innehåll som är copyright-skyddat för återanvändning utan godkännande är olagligt och kan leda till åtal.

Du kan ändå använda delar av sidans innehåll förutsatt att du följer bestämmelserna. En del av riktlinjerna presenteras här.

Använda och återpublicera text

Du får inte olovligen kopiera text och publicera det någon annanstans eller skriva ut för allmänt bruk utan tillstånd från den som är upphovsman till texten (dvs. webbsidan i detta fall). För tillstånd behöver du alltså kontakta den webbansvariga och be om tillstånd.

Observera att allmänt bruk skiljer sig från privat bruk. Särskilt starka är restriktionerna i regel kring kommersiellt bruk av upphovsrättskyddad text.

Citering

Du kan dock använda utdrag från en text så länge det sker som citat samt att källan anges. Detta innebär att du kan använda en eller flera meningar från en text som då ska stå inom citationstecken. På Bonuscopyright.se framgår att ”När man återger en text utan tillstånd är det viktigt att man hanterar texten på ett korrekt sätt. Eftersom upphovsmannen inte har någon möjlighet att säga nej till att citat görs och inte heller har möjlighet att medverka är det i princip inte tillåtet att ändra i hans eller hennes verk.”

Ibland vill man tydliggöra något i ett citat, till exempel kursivera en del av detta. Detta bör då nämnas efter citatet, till exempel enligt: [min kurs.]. När något anmärkningsvärt fel ingår i ett citat ska detta inte korrigeras, fast det är vanligt att skriva [sic!] för att markera (sic är en kortform för sic erat scriptum på latin som kan översättas till "så står det"). Om det däremot finns stavfel eller andra språkliga felaktigheter som beror på slarv eller miss i korrekturläsningen ska dessa rättas till i ett citat.

Citaträtten ger dig inte rätt att återpublicera hela artiklar. Citat ska bara användas som stöd för den texten du själv skriver.

En återkommande fråga är hur mycket text som får citeras och på detta finns det inget bestämt svar. Återigen gäller att ett citat ska användas som stöd för den egna texten, till exempel för att illustrera något. Om du skriver en biografi om en författare kan det vara fullt motiverat att återge ett helt brev av författaren som finns publicerat. Likaså att infoga en hel dikt eller en längre passus från en prosatext som citat.

När källa inte anges

Det finns uppgifter som du inte behöver ange källa till även om du funnit det på en webbsida. Det gäller sådant som årtal, titlar och ordspråk. Du behöver alltså inte ange var du funnit uppgiften om Albert Einsteins födelseår eller årtalet när Ulf Lundells första LP släpptes. Sådant räknas som allmänna fakta och kan därför inte ”stjälas” på det vis intellektuell egendom kan.

Plagiering

Plagiering kan vara flera saker:

Dem två första punkterna är uppenbara medan den tredje lämnar utrymme för bedömning – hur nära källan får man egentligen befinna sig i sin egen text?

Om du skriver en text där du utgått från en annan text och i stort sett bara formulerar om meningarna kan det ses som plagiering. Du har egentligen inte skrivit något eget. Om du däremot har läst en bok och sedan skriver en text på 500 ord där du tar stöd på bokens innehåll är det däremot acceptabelt. Du bör dock inte använda exakta tankegångar från boken i din text endast omformulerade – då kan man säga att du plagierat eftersom du brister i självständighet.

Om du vill ha med en tankegång från en bok bör du hellre citera alternativt omformulera den och samtidigt ange att det du skrivit är baserat på författarens tankegång i boken ifråga. 

Bilder

Det händer ofta att en bild tas från en webbsida och publiceras på en blogg eller i sociala medier utan att tillstånd efterfrågats. Detta sker ofta helt oskyldigt och utan syfte att tjäna den egna saken. Inte desto mindre är det otillåtet. En bild kan vara intellektuell egendom, vilket gör det till något som inte är fritt tillåtet att återanvända.

Detta upptäcks ofta av upphovsmannen genom en omvänd bildsökning via en sökmotor. Oftast leder det till att den webbansvarige ombes att plocka ned bilden, men det kan också få juridiska påföljder.

Vad du bör göra om du vill ta en bild från en sida och använda den i något syfte är att skicka ett mejl eller fråga i kommentarsfältet. Det kan tyckas onödigt, men det visar respekt mot den som eventuellt bemödat sig om att skapa ett professionellt foto eller ett snyggt Photoshop-alster.

Det spelar å andra sidan ingen roll hur professionell bilden är eller hur mycket arbete som verkar ha lagts ned på den. Oavsett det som kallas bildens verkshöjd är det olagligt att kopiera den, men du kommer förmodligen inte bli indragen i ett rättsfall om du lägger upp en suddig gatubild på ett forum.

Videos

Det ska till sist nämnas något kort om videos. Internets största plattform för uppladdning av videoklipp, Youtube, utför automatiserade kontroller kring upphovsrättsskyddat material. Youtube har med ett inbyggt verktyg möjlighet att identifiera upphovsrättsskyddat material i många fall. Konsekvensen blir antingen att uppladdningen nekas eller accepteras. I det senare fallen har upphovsrättsinnehavaren valt godkännande under förutsättningen att reklam (vars intäkter går till denna) visas.

Mer läsning

Länkar till andra artiklar.