Meny

Kursivering

Kursivering används för att framhäva en del av en text. Det kan vara för att ge ett eller flera ord betoning (de trodde det var jag som tagit pengarna), eller för att markera titlar (se exempel nedan).

Kursiv stil kan också användas till att framhäva en del av text just för att den anses särskilt viktig eller när det rör sig om en term. Till exempel är det vanligt i svenska texter med ett ämnesord följt av samma ord på ett annat språk inom parentes. Exempel: Den fyrhövdade lårmuskeln (quadriceps) börjar ovanför knäet.

Ibland finns ett val mellan kursiv stil och fetstil. Det finns inga strikta regler kring när kursiv kontra fet stil ska användas, fast en god rekommendation ges av Språkrådet: ”Med fetstil framhäver man innehållet, inte uttrycket”. Till exempel kan fetstil föredras för nyckelord i en text, då det är mer typografiskt iögonfallande än kursiv stil.

Titlar på konstnärliga verk

Titlar sådant som på böcker, filmer, musikalbum och tidningar skrivs normalt med kursiv stil:

Det finns undantag. Till exempel brukar inte Bibeln skrivas kursivt.

Medan romaner och musikalbum skrivs med kursiv stil brukar dikter och låtar skrivas inom citationstecken. Till exempel: "Stämningar och stämningsbilder" är en av de mest kända dikterna ur Gustaf Frödings diktsamling Guitarr och dragharmonika.

Tidningar och tidskrifter

Tidningar och tidskrifter likaså skrivs normalt med kursiv stil.

Medan romaner och musikalbum skrivs med kursiv stil brukar dikter och låtar skrivas inom citationstecken. Till exempel: "Stämningar och stämningsbilder" är en av de mest kända dikterna ur Gustaf Frödings diktsamling Guitarr och dragharmonika.

Radio- och tv-program

Radio- och tv-program skrivs ibland med kursiv text. Det är i de flesta fall rekommenderat, men gällande välkända program som Ekot eller Rapport är det mer naturligt att enbart skriva namnen med stor bokstav.

Webbsidor

När det gäller namn på webbsidor saknas en praxis gällande kursivering eller vanlig text.

Mer läsning

Länkar till andra artiklar.