Meny

Svårstavade svenska ord

Den bästa träningen för att lära sig rätt stavning är att läsa och skriva regelbundet. Då kommer du lära dig känna igen orden och med tiden veta vad som är rätt och fel. Här följer en samling utvalda svenska ord som kan vara extra svåra att stava. Först skrivs ordet med korrekt stavning sedan nämns den vanligaste felstavningen av ordet.

En eller två lika konsonanter efter varandra?

”Alltid stavas alltid med två l och aldrig stavas aldrig med två l”, heter det ju. Här kommer några andra kluriga ord där det som ställer till det är ifall – och ibland i så fall var – det ska vara en eller två lika konsonanter efter varandra.

Noggrann (inte nogrann)
Villkor (inte vilkor)
Människa (inte mäniska)
Tyvärr (inte tyvär)
Syns (inte synns)
Allmän (inte allmänn)
Abonnemang (inte abonemang)
Satellit (inte sattelit)
Hittills (inte hittils)
Intresserad (inte intreserad)
Genomskinlig (inte genomskinnlig)
Kolossal (inte kollosal)
Immun (inte imun)
Renässans (inte rennäsans)
Konkurrera (inte konkurera)
Skilsmässa (inte skillsmässa)
Medlemskap (inte medlemsskap)
Moderspråk (inte modersspråk)
Oförrätt (inte oförätt)
Arbetsam (inte arbetssam)
Skotsk (inte skottsk)
Olycksalig (inte olyckssalig)

Aldrig tre likadana konsonanter i följd

Det kan verka logiskt att stava somliga sammansatta ord med tre likadana konsonanter i följd, men det är alltid fel. Några exempel på sådana ord:

Grupporträtt (inte gruppporträtt)
Fullastad (inte fulllastad)
Busstation (inte bussstation)
Gitarriff (inte gitarrriff)
Topprestera (inte toppprestera)

I eller E?

Vokalljuden från i och e kan ställa till det då dessa ofta låter väldigt lika.

Definitivt (inte defenitivt)
Ingrediens (inte ingridiens)
Egentligen (inte igentligen)
Medicin (inte medecin)
Pessimistisk (inte pessemistisk)
Negligera (inte neglegera)
Epidemi (inte epedemi)
Kontinuerlig (inte kontenuerlig)
Inspirera (inte insperera)

E eller A?

Om det ska vara e eller a i vissa ord kan vara svårt att räkna ut. Flera av orden i den här kategorin är franska lånord och kunskap i detta språk kommer ge bättre förståelse för hur ordet ska stavas.

Parentes (inte parantes)
Konkurrens (inte konkurrans)
Almanacka (inte almenacka)
Diligens (inte diligans)
Konferens (inte konferans)

U eller Ö?

Det kan förekomma ljudmässiga likheter mellan u och ö i vissa ord, vilket kan försvåra stavningen.

Fullfölja (inte föllfölja)
Hunsa (inte hönsa)
Studsa (inte stödsa)
Huvud (inte hövud)

M eller N?

Två konsonanter med ljudmässiga likheter är m och n.

Inbördes (inte imbördes)
Imponera (inte inponera)

Ch, sh eller sch?

Relativt vanliga delar i ord är sh, ch och sch, vilka kan vara svåra att hålla isär. Vanligt är att ord börjar antingen med sh- eller sh- och mindre ofta med sch- som är vanligare i slutet av ord, men det finns flera undantag.

Chock (inte schock eller shock)
Schampo (inte shampo)
Affisch (inte affish eller affich)
Gulasch (inte gulash eller gulach)

Den glömda vokalen

Hur det låter när man säger ordet är den vanligaste anledningen till att stavfel uppstår. Följande ord har alla en vokal som knappt eller inte alls hörs då ordet sägs:

Original (inte orginal)
Material (inte matrial)
Religiös (inte religös)
Augusti (inte agusti)
Experimentera (inte exprimentera)

Den glömda konsonanten

Det kan också ske att konsonanter inte hörs vid uttal.

Porträtt (inte poträtt)
Reportage (inte repotage)
Kuvert (inte kuver)
Konsert (inte konser)
Giftermål (inte giftemål)
Klassificera (klassifiera)
Högtstående (inte högstående)

Den inbillade konsonanten

Tvärtemot föregående kategori finns det ord där en bokstav ”försvinner” i skrift jämfört med hur ordet ibland uttalas eller tänks.

Följaktligen (inte följdaktligen)
Intervjua (inte intervjuva)
Skild (inte skiljd)
Öppenhjärtig (inte öppenhjärtlig)
Jämlik (inte jämnlik)
Entydig (inte entydlig)
Lånord (inte låneord)
Krigföring (inte krigsföring)
Själlös (inte själslös)
Himmelriket (inte himmelsriket)
Fadermord (inte fadersmord)
Tidtagning (inte tidstagning)
Tidpunkt (inte tidspunkt)
Betygsätta (inte betygssätta)
Skogvaktare (inte skogsvaktare)

Det engelska inflytandet

Engelskan är ett språk vars inflytande bara tycks öka. Det leder till att svenska ord ibland felaktigt stavas likt det engelska ordet.

Schampo (inte shampoo)
Kasino (inte casino)
Kanada (inte Canada)

När det gäller plural används ofta den engelska pluralformen då denna är den mest bekanta, men det är inte vad som rekommenderas. Korrekt enligt språkrådet är att skriva enligt en video, videon, flera videor.

Gangstrar (inte gangsters)
Zombier (inte zombies)
Studior (inte studios)
Videor (inte videos)
Zombier (inte zombies)

I vissa fall godtas båda alternativen, till exempel mangos eller mangoer.

När två alternativ godtas

Ibland handlar det inte om rätt eller fel utan att två alternativ båda accepteras. Ett sådant fall är kolleger/kollegor.

Ord kan också ha en äldre alternativ stavning som kan hittas i äldre böcker. Ett sådant ord är tendentiös med tendensiös som en äldre stavning.

När ord importerats från andra språk kan den försvenskade versionen leva sida vid sida med originalet, till exempel fäbless/faiblesse.

Fler exempel på ord där två stavningar är accepterade (det mest vedertagna i fetstil):

Clementin (eller klementin)
Fermitet (eller färmitet)
Föredetting (eller fördetting)
Förplikta (eller förpliktiga)
Grensla (eller gränsla)
Hissna (eller hisna)
Igloo (eller iglo)
Iögonfallande (eller iögonenfallande)
Karaktärisera (eller karakterisera)
Kaskelot (eller kaskelott)
Kavel (eller kavle)
Kex (eller käx)
Käring (eller kärring)
Limousine (eller limousin)
Linjär (eller lineär)
Mascara (eller maskara)

Förekomster och upptäckter av stavfel

En liten förekomst av stavfel i en text är acceptabel. Även i tryckta böcker är det inte ovanligt att ett eller flera stavfel smugit sig genom korrekturläsningen. Tänkt dock på att stavfel i en skönlitterär text (där det finns en ytterligare estetisk dimension) kan vara extra skadlig för intrycket och det är därför korrekturläsningen av till exempel romaner sker mer noggrant än för fackböcker.

Ofta upptäcker dock inte läsaren ett mindre stavfel. Vid läsningen av texter tenderar vi att läsa vad det logiskt sett borde stå, detta fenomen kallas inom neuropsykologin för nedifrån-och-upp-process.

Stavningsreformer

Ordstavning inom språk är inte permanent och kan skifta med tiden. Mer övergripande ingripanden kring stavningsnormer kan ske med stavningsreformer, vilka dock är sällsynta företeelser.

Testa din förmåga i stavningstest.