Meny

Svårstavade svenska ord

Den bästa träningen för att lära sig rätt stavning är att läsa och skriva regelbundet. Då kommer du lära dig känna igen orden och med tiden veta vad som är rätt och fel. Här följer en samling utvalda svenska ord som kan vara extra svåra att stava. Först skrivs ordet med korrekt stavning sedan nämns den vanligaste felstavningen av ordet.

En eller två lika konsonanter efter varandra?

”Alltid stavas alltid med två l och aldrig stavas aldrig med två l”, heter det ju. Här kommer några andra kluriga ord där det som ställer till det är om – och ibland i så fall var – det ska vara en eller två lika konsonanter efter varandra.

Noggrann (inte nogrann)
Villkor (inte vilkor)
Människa (inte mäniska)
Tyvärr (inte tyvär)
Syns (inte synns)
Allmän (inte allmänn)
Abonnemang (inte abonemang)
Satellit (inte sattelit)
Hittills (inte hittils)
Intresserad (inte intreserad)
Genomskinlig (inte genomskinnlig)
Kolossal (inte kollosal)
Renässans (inte rennäsans)
Konkurrera (inte konkurera)
Immun (inte imun)

Aldrig tre likadana konsonanter i följd

Det kan verka logiskt att stava somliga sammansatta ord med tre likadana konsonanter i följd, men det är alltid fel. Några exempel på sådana ord:

Grupporträtt (inte gruppporträtt)
Fullastad (inte fulllastad)
Busstation (inte bussstation)
Gitarriff (inte gitarrriff)
Topprestera (inte toppprestera)

I eller E?

Vokalljuden från i och e kan ställa till det då dessa ofta låter väldigt lika.

Definitivt (inte defenitivt)
Ingrediens (inte ingridiens)
Egentligen (inte igentligen)
Medicin (inte medecin)
Pessimistisk (inte pessemistisk)
Negligera (inte neglegera)
Epidemi (inte epedemi)
Kontinuerlig (inte kontenuerlig)
Inspirera (inte insperera)

E eller A?

Om det ska vara e eller a i vissa ord kan vara svårt att räkna ut. Flera av orden i den här kategorin är franska låneord och kunskap i detta språk kommer ge bättre förståelse för hur ordet ska stavas.

Parentes (inte parantes)
Konkurrens (inte konkurrans)
Almanacka (inte almenacka)
Diligens (inte diligans)
Konferens (inte konferans)

U eller Ö?

Det kan förekomma en ljudmässig likhet mellan u och ö i vissa ord, vilket kan försvåra stavningen.

Fullfölja (inte föllfölja)
Hunsa (inte hönsa)

Ch, sh eller sch?

Relativt vanliga delar i ord är sh, ch och sch, vilka kan vara svåra att hålla isär. Vanligt är att ord börjar med antingen med sh- eller sh- och mindre ofta med sch- som är vanligare i slutet av ord, men det finns flera undantag.

Chock (inte schock eller shock)
Schampo (inte shampo)
Affisch (inte affish eller affich)
Gulasch (inte gulash eller gulach)

Den glömda vokalen

Hur det låter när man säger ordet är den vanligaste anledningen till varför stavfel uppstår. Dessa ord har alla en vokal som knappt eller inte alls hörs då ordet sägs.

Original (inte orginal)
Material (inte matrial)
Religiös (inte religös)
Augusti (inte agusti)
Experimentera (inte exprimentera)

Den glömda konsonanten

Det kan också ske att konsonanter inte hörs vid uttal.

Porträtt (inte poträtt)
Reportage (inte repotage)
Kuvert (inte kuver)
Konsert (inte konser)
Giftermål (inte giftemål)

Den inbillade konsonanten

Tvärtemot föregående kategori finns det ord där en bokstav ”försvinner” i skrift jämfört med hur ordet ibland uttalas eller tänks.

Följaktligen (inte följdaktligen)
Intervjua (inte intervjuva)
Öppenhjärtig (inte öppenhjärtlig)
Jämlik (inte jämnlik)
Skild (inte skiljd)

Det engelska inflytandet

Engelskan är ett språk vars inflytande bara tycks öka. Det leder till att svenska ord ibland stavas likt det engelska ordet på ett inkorrekt sätt.

Schampo (inte shampoo)
Kasino (inte Casino)
Kanada (inte Canada)

När två alternativ godtas

Ibland handlar det inte om rätt eller fel utan att två alternativ accepteras. Ett sådant fall är kolleger/kollegor.

Förekomst och upptäckt av stavfel

En liten förekomst av stavfel i en text är acceptabel. Även i tryckta böcker är det inte ovanligt att ett eller flera stavfel smugit sig genom korrekturläsningen. Tänkt dock på att stavfel i en skönlitterär text (där det finns en ytterligare estetisk dimension) kan vara extra skadlig för intrycket och det är därför korrekturläsningen av till exempel romaner sker mer noggrant än för fackböcker.

Ofta upptäcker dock inte läsaren ett mindre stavfel. Vid avläsningen av texter tenderar vi att läsa vad det logiskt sett borde stå, detta fenomen kallas inom neuropsykologin för nedifrån-och-upp-process.

Testa din förmåga i stavningstest.