Meny

Vokaler och konsonanter

De enskilda bokstäverna kan delas upp i vokaler och konsonanter. Du får här lära dig vilka vokalerna respektive konsonanterna är i alfabetet och även vad som skiljer vokaler och konsonanter åt.

Vokaler

Det finns nio vokaler i svenska språket. Dessa brukar ibland delas upp i mjuka och hårda vokaler. Vi ska först lära oss vokalerna och sedan även gå igenom vad som menas med mjuka och hårda vokaler.

Vokalerna i svenskan är: a, e, i, o, u, y, å, ä och ö.

Mjuka och hårda vokaler

Ibland delas vokalerna upp i mjuka och hårda.

Hårda vokaler: a, o, u och å.
Mjuka vokaler: e, i, y, ä och ö.

Anledningen till att det heter mjuka och hårda vokaler är att konsonanten före vokalen har olika egenskaper. Till exempel är konsonantljudet i ordet ge mjukare än det är i ordet ta. Konsonantljudet i ordet ge är mer utdraget än i ordet ta. Ibland är det endast små skillnader som är svåra att urskilja. Till exempel som i ja och ge.

En annan indelning som görs är långa och korta vokaler. Här avses hur utdragna vokalljuden är. Ordet ser innehåller en lång vokal medan sett innehåller en kort vokal.

Konsonanter

Det finns 19 konsonanter i svenska språket.

Konsonanterna i svenskan är: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, z och x.

Skillnaden mellan vokaler och konsonanter

Skillnaden mellan vokaler och konsonanter är att det är olika språkljud. När vi uttalar vokaler kommer luftströmmen från halsen och ut genom munnen. När det gäller konsonanter däremot skapas ljuden enbart i munnen och med hjälp av bakre delen av tungan. Pröva själv att uttala vokaler och konsonanter om vartannat och du kommer märka skillnaden.

Skillnaden mellan språkljuden går också att märka genom att det inte går att dra ut på konsonanterna som du kan göra med vokalerna. Det är enkelt att säga ”aaa” genom att öppna munnen och det som händer är att luftströmmen börjar redan nere i halsen. Att säga ”ttt” är mycket svårare och om du försöker kommer det antagligen låta ”t-t-t” i stället eftersom du automatiskt upprepar flera t efter varandra i stället för ett långt och utdraget t.

I några fall liknar språkljuden hos konsonanter i viss grad de hos vokaler. Främst hos l- och r-ljud, vilka kallas likvida.

Varför är det bra att känna till vokaler och konsonanter?

Att lära sig skillnaderna mellan vokaler och konsonanter kommer förbättra din förståelse för språket. Det är också bra att känna till dem när du ska lära dig hur ord stavas (läs mer om stavning). Vi får till exempel lära oss att inga ord kan innehålla mer än två likadana konsonanter intill varandra.

När man väl lärt sig behärska språket är annars vokaler och konsonanter ingenting som normalt reflekteras över vid tal, skrift eller läsning.