Meny

Sammanskrivningar och särskrivningar

Särskrivningar har blivit ett omtalat språkligt fenomen och det har pekats på en tendens där allt flera sammansatta ord delas och skrivs som två ord i stället för ett.

Anledningen till att särskrivningar tycks ha ökat har getts olika svar – från engelskans inflytande till ungdomars nya språkvanor. Exponeringen av gestalttext (text i form av logotyper, del i reklambudskap etc.) har också berörts som en tänkbar påverkningsfaktor på vanligt skriftspråk. En del språkforskare har emellertid tillbakavisat att en ökning skett, något som oftast görs med hänvisning till att särskrivningar var ännu mer utbredda i svenskan under 1800-talet och/eller att ökningen blott är inbillning orsakad av faktumet att vi idag utsätts för mer text än någonsin.

Här följer ett antal fall där valet inte alltid är självklart mellan de sammanskrivna och särskrivna alternativen. Det finns förstås också felaktiga sammanskrivningar.

Fall där sammanskrivningar rekommenderas

Några vanliga exempel där rekommendationen är att skriva som ett ord:

Fall där särskrivningar rekommenderas

Några vanliga exempel där rekommendationen är att separera i flera ord:

Det finns ingen tydlig regel i dessa fall, men ifall det är tydlig betoning på första ordet är det ofta passligt att särskriva. Jämför till exempel ihåg och i stället.

Var konsekvent när båda metoder är rätt

Det finns fall där båda sätten är acceptabla såsom ’idag’ eller ’i dag’. Då är det viktigaste att vara konsekvent genom hela texten. Några exempel på detta är:

Ord som ibland felaktigt särskrivs

Nedanstående exempel aspirerar inte på att utgöra en lista över de mest frekventa särskrivningarna utan är endast ett urval av ord vilka kan bilda exempel som helhet.

Komedifilm (inte komedi film)
Blomkruka (inte blom kruka)
Köpkraft (inte köp kraft)
Bokrea (inte bok rea)
Genomsnitt (inte genom snitt)
Bilåkning (inte bil åkning)

Komplettera gärna listan (e-post är info@prefix.nu) om du observerat någon vanlig felaktig särskrivning.

Fler artiklar med skrivregler