Meny

Korrekt sätt att skriva siffror och tal

Språket som huvudsakligen består av bokstäver inrymmer också siffror, för vilka det likväl finns regler och rekommendationer. Här följer en guide som förklarar hur du skriver nummer och tal i svenska språket.

Ska tal skrivas i siffror eller ord?

En del skriver ut tal i siffror och andra i ord. Det finns dock regler kring hur detta och praxis är att skriva talen ett till och med tolv som ord medan högre tal skrivs i siffror. Rätt bruk innebär alltså att följande meningar är korrekta: ”Jag gick och hämtade två stycken stolar.” ”Det fanns 26 tavlor på vinden”.

När det förekommer flera tal i en mening varav något är lägre än tretton och något är högre än tolv, görs ett undantag från regeln eftersom en blandning av tal utskrivna med bokstäver och som siffror alltid ska undvikas.

Två andra undantag är runda tal och riktigt stora tal. Runda tal som hundra och tusen kan skrivas med bokstäver. Och då det underlättar för läsaren skrivs helst stora tal med en kombination av tal och ord, till exempel 22 miljoner.

I dessa fall är tal utskrivna som siffror att föredra:

Decimaltecken

I svenska används kommat som decimaltecken. Om vi skriver 13,76 ska detta utläsas tretton komma sjuttiosex.

Notera att detta inte gäller i alla språk. Skulle du läsa en engelsk text och stöta på ”10,000” betyder detta tio tusen.

Datum

Det finns ingen bestämd regel utan flera olika sätt att skriva datum med tal. Ett vedertaget sätt är att skriva med streck mellan år, månad och dag: 2024–03–01. Ett vanligt alternativ är att använda punkter i stället för streck: 2024.03.01. I flera europeiska länder är det också vanligt med snedstreck: 01/03/2024. I samtliga fall kan det förkortas: 24–03–01, 24.03.01 respektive 01/03/24. Förkortningarna som dessa kan skapa osäkerhet och tvinga den som läser att kontrollera vad varje del indikerar; något som i vissa fall heller inte låter sig säkerhetsställas.

Ett annat vedertaget sätt att skriva samma datum är den 1 mars 2024. Här är det inte nödvändigt att ordet "den" föregår datumet.

På amerikansk engelska skrivs datum med annan följd. Samma datum som ovan skrivs i stället 2024–01–03 eller 03/01/2024.

Tidsperiod

När en viss tidsperiod ska beskrivas som gäller dagar kan detta skrivas i stil med 5–9 januari. Om perioden sträcker sig över ett månadsslut skrivs det likt 5 januari–9 februari.

När det gäller angivelser av årsperioder kan de förkortas. Till exempel är 1957–64 detsamma som 1957–1964. Undvik dock att skriva likt 1987–04 då det kan skapa förvirring. Emellanåt skrivs årtal, av traditionella eller stilmässiga skäl, med romerska siffror.

Notera att tankstreck och bindestreck används olika. Man skriver 2000-talet (med bindestreck för att binda samman ett tal och ett ord) och man skriver 2012–2017 (med tankstreck för att ersätta ordet ’till’).

Procent

Skilj mellan procent och procentenheter. Om något ökar från 10 % till 20 % har det skett en ökning med 100 procent respektive 10 procentenheter.

Pengar

Om du anger summor i form av pengar tillsammans med valuta bör du inte blanda siffror, tecken och bokstäver hur som helst. Alltså bör du inte skriva 10 dollar eller tio $ utan tio dollar alternativt 10 $.

Ordningstal

Ordningstal såsom första, andra och tredje kan också skrivas 1a, 2a och 3e. Förr skrevs dessa med ett kolon mellan siffran och bokstaven (1:a, 2:a, 3:e), men det anses inte längre nödvändigt.

När du skriver datum kan du avlägsna bokstaven, till exempel ”Den 20 maj” läses som den tjugonde maj.

Mellanrum i stora tal

För att öka läsbarheten då stora tal skrivs ut är det praxis att dela in dessa i mindre enheter. De minsta talen som delas in i flera enheter är fyrsiffriga, till exempel 1 000 (observera att fyrsiffriga årtal skrivs utan mellanrum). Några exempel på tal:

10 000 (tio tusen)
100 000 (hundra tusen)
1 000 000 (en miljon)
10 000 000 (tio miljoner)

Ibland skrivs en punkt ut, till exempel 1.000. Detta är förvisso korrekt, men kan leda till missförstånd och rekommenderas inte. En anledning att punkter används är för att undvika att det uppstår en radbrytning i talet, men detta kan undvikas med så kallade hårda blanksteg (kallas även fast mellanslag). I Microsoft Word används tangentkommandot Ctrl+Skift+Blanksteg samtidigt som markören befinner sig där blanksteget ska infogas.

Med matematiska tecken

När det gäller matematiska tal ska mellanrum finnas mellan siffror och tecken. Till exempel 5 + 5 = 10.

För multiplikation går det att använda en mittställd punkt eller ett multiplikationstecken (notera att det skiljer sig från ett vanligt gement x), till exempel 5 ∙ 5 eller 5 × 5. För att använda mittställd punkt kan tangentnedtryckningen Alt+0183 användas.

För division går det att använda ett divideringstecken eller ett snedstreck, till exempel 5 ÷ 5 eller 5 / 5. Skriver man på ett tangentbord är det enklare att använda snedstreck, men vill du använda divideringstecken kan du använda tangentnedtryckningen Alt+0247.

Fler artiklar med skrivregler