Meny

Satsdelar

Vid sidan om ordklasserna är satsdelarna den viktigaste delen av grammatiken och brukar benämnas satslära. Skillnaden mellan ordklasser och satsdelar framgår till viss del av ordens namn. Ordklasser är en klassificering av ord medan satsdelar beskriver orden som delar i satser (en sats är detsamma som en mening eller del av en mening).

De vanligaste satsdelarna är predikat, subjekt, objekt och adverbial.

Predikat

Predikatet uttrycker en handling eller en händelse i en sats. Den klassiska metoden att finna predikatet i en sats är att ställa frågor: Vad är det någon gör?” eller Vad är det som händer?” Predikat är dessutom alltid ett verb.

Några exempel (predikaten i fetstil):

Anna köpte glass.
Niklas kör bil.
Någon öppnar dörren.

Som du märker är det likgiltigt vilket tempus det gäller då det endast är frågan om att hitta den del i satsen som beskriver en handling eller händelse.

Subjekt

Subjektet uttrycker vem det är som utför handlingen i satsen. Även här brukar man ta hjälp av en fråga för att finna subjektet: Vem är det som gör något?” eller, om vi känner till predikatet och objektet, ”Vem är det som [x]?”. Subjekt är ofta ett substantiv (i form av ett egennamn) eller pronomen.

Några exempel (subjekten i fetstil):

Anna köpte glass.
Niklas kör bil.
Någon öppnar dörren.

Ibland kan subjektet vara opersonligt:

Det klingade falskt.

Objekt

Objektet uttrycker det som är föremål för subjektets handling (predikatet). Om vi känner till både predikatet och subjektet kan vi ta reda på objektet genom att ställa en ny fråga. Till exempel: Vad köpte Anna?”

Några exempel (objekten i fetstil):

Anna köpte glass.
Niklas kör bil.
Någon öppnar dörren.

Ibland skiljer man på direkt och indirekt objekt. Medan det direkta objektet är vad som redan behandlats är det indirekta objektet vanligt i längre satser.

Några exempel med indirekta objekt i fetstil:

Anna köpte glass till Peter.
Hon skrek ut sin ilska mot honom.

Ibland kallas direkt objekt för ackusativobjekt och indirekt objekt för dativobjekt.

Adverbial

Adverbialen fungerar vanligtvis som bestämningar till adverb. Adverbial anger olika omständigheter som när, var och hur samt i vilken grad dessa gäller.

Exempel: hon promenerade långsamt.
Exempel: hon promenerade ganska långsamt.

Mer läsning

För en fördjupning i ämnet rekommenderas genomgången av satslära på Fritext.se.