Meny

Bildtext

Bildtext bör användas om bilden vinner på att förklaras. Då texten är placerad i direkt anslutning till bilden förstår läsaren automatiskt att det är information om bilden. Även eventuell bildkälla brukar anges i bildtexten.

Text under bilder

Bildtexten behöver inte vara en fullständig mening. Den ska likväl inledas med stor bokstav. När det gäller punkt skiljer sig rekommendationer åt. I Svenska skrivregler (2018) anges dock att punkt ska användas oavsett bildtextens längd.

En bildtext ska placeras direkt under bilden med knappt mellanrum för att markera att den hör ihop med bilden och inte utgör ett eget stycke i den löpande texten.

Bildtexten kan skrivas med en mindre teckengrad för att särskilja den från övrig text samt minska utrymmet den tar upp under bilden. I Svenska skrivregler rekommenderas att teckengraden är två punkter mindre. På Prefix.nu definieras utseendet för bildtext i stilmallen enligt:

css.bildtext{font-size: 90%}

Rubrik i bildtext

Rubriker kan användas om det hänvisas till bilden i texten och då förslagsvis med numrering följt av punkt (se bild 1). I dessa fall används bildtextrubriker i form av "Bild 1.", "Bild 2." och så vidare. Notera att ange bild med numreringar är överflödigt om det inte refereras till bild och nummer i den löpande texten. Skrivs det i stället "som kan ses på bilden nedan" eller dylikt bör bildnummer inte förekomma.

Rubrikerna bör skilja sig typografiskt från den övriga bildtexten, exempelvis genom att de skrivs med fetstil eller kapitäler.

Träd på hösten
BILD 1. Träd med höstfärger. 

Det är vanligt att ange bildrättigheter i samband med bildtexten, efter texten eller på en ny rad. För att tydliggöra att den inte direkt hör ihop med bildtexten kan texten för bildkälla stilmässigt skilja sig åt, till exempel genom versaler (se bild 2).

Kvinna som utför dans
BILD 2. Kvinna som utför den indiska dansen Mohiniyattam. 
FOTO: WIKIMEDIA COMMONS

Bildtext över bild

Olika trender inom layout påverkar utformningen av bildtext. En populär variant är att den placeras över bilden i dess nederkant. Eventuellt i kombination med mörkare färgtoning som bakgrund för att framhäva texten (se bild 3).

Träd på hösten
BILD 3. Träd med höstfärger. 

I stilmallen definieras detta utförande enligt:

css.bildram {position: relative;color: #111}
.bildtextover {position: absolute;bottom: 7px;left: 0;padding:5px 10px;background: #333;opacity:.7}

Modifieringar kan göras, bland annat kan värdet för "opacity" ändras beroende på hur mycket transparens som önskas. Vill man att bakgrunden ska täcka bilden till och med högerkanten kan "width" och ett pixelvärde läggas till för .bildtextover, fast notera att det inte är en flexibel lösning då längden anges för en specifik bildstorlek.