Meny

Specialtecken i språket

Ibland används speciella tecken i stället för ord, så kallade ideogram. Till exempel tecknet % för procent. Denna artikel diskuterar hur dessa tecken bör användas i språket och i vissa fall hur du hittar dem på tangentbordet.

%

I stället för att skriva procent är det vanligt att tecknet % används. Den första skrivregeln är att du aldrig bör använda procenttecknet om du skriver ut tal med bokstäver, inkorrekt är därför femtio %. Du kan dock omvänt skriva procent som ett ord efter tal: 50 procent. Läs mer om hur siffror används korrekt i språket.

En annan fråga är ifall det ska finnas ett mellanrum före procenttecknet. Detta är ett fall där bruket skiftar och särskilt inom olika områden. I en vetenskaplig text står det ofta 50 % medan det ofta står 50% i en text från en dagstidning. Se till att göra det ena konsekvent.

När du anger två procenttal i ett intervall ska det skrivas 50–70 % och inte 50 %–70 %.

Skilj mellan procent och procentenheter. Om något ökar från 10 % till 20 % har det skett en ökning med 100 procent respektive 10 procentenheter.

Det är ganska sällan som promille används i textsammanhang, tecknet är ‰ (tangentbordsgenväg Alt+0139).

&

Ett &-tecken (heter egentligen et-tecken, från latinets et som betyder och) är ett tecken som ersätter ordet och. Det rekommenderas dock inte att du använder detta i vanliga texter. Den typiska användningen är vid titlar och företagsnamn (t.ex. bokförlaget Wahlström & Widstrand) där tecknet sparar plats samt kan ge en typografisk verkan.

§

Paragraftecknet § används framför allt i lagtexter och skrivs då tillsammans med en siffra, till exempel 4 § som ska utläsas "fjärde paragrafen". Se även specifik artikel Paragraf (§).

°

Gradtecknet brukar skrivas tillsammans med enheten, till exempel °C för grader i Celsius. Normalt är att ett mellanslag (blanksteg) används mellan talet och gradtecknet, till exempel 100 °C.

För att skriva gradtecknet (°) på datorn kan du använda tangentnedtryckningen Alt+0176 (du håller nere Alt-tangenten samtidigt som du skriver in siffrorna, observera att du måste använda de numeriska siffertangenterna på högra sidan av tangentbordet).

½ och ¼

En halv och en fjärdedels kan även skrivas med siffror och bråkstreck. I löpande text bör du dock i första hand undvika dessa symboler, men i vissa fall är de att föredra i kort form, till exempel i recept där avläsningen förenklas om siffror används. Tecknet för en halv finns på vanliga tangentbord medan ¼ saknas, genvägen i Windows är Alt+0172.

Några genvägar för andra bråktal är: ⅓ Alt+2153, ⅔ Alt+2154, ⅕ Alt+2155, ⅖ Alt+2156, ⅗ Alt+2157, ⅘ Alt+2158. Dessa fungerar inte i alla program och den enklaste metoden generellt är förmodligen kopiera och klistra in.

©

Copyright är det engelska ordet för upphovsrätt och skrivs ofta med tecknet ©. Ibland skrivs tecknet följt av ordet, © Copyright, men det räcker att skriva det ena.

För att skriva copyright-tecknet © på datorn kan du använda tangentnedtryckningen Alt+0169 (du håller nere Alt-tangenten samtidigt som du skriver in siffrorna, observera att du måste använda de numeriska siffertangenterna på högra sidan av tangentbordet).

€, $ och £

De vanligaste valutatecknen är €, $ och £ som står för euro, dollar respektive pund. Praxis är att valutatecken skrivs efter en summa och föregås av ett mellanslag (blanksteg), till exempel 100 €. På engelska gäller dock det motsatta då det skrivs enligt €100 och utan mellanslag. Som på många andra områden i det svenska språket har det engelska bruket på senare tid gjort insteg och det är numera vanligt med valutatecknet före summan.

Utöver dessa kan du ibland behöva skriva cent (¢), vilket inte finns på tangentbordet men fås fram genom Alt+0162 (numeriska siffertangenterna ska användas för siffror). Cents används både som hundradels värde för euro och dollar medan pence (p) används som hundradels värde för pund.

¥

Yen (¥) är valutan i Japan. Detta tecken finns inte på ett vanligt tangentbord; genvägen är Alt+0165 (i Windows med det numeriska tangentbordet).

Rupier (₹) är valutan i Indien. Detta tecken finns inte på ett vanligt tangentbord; genvägen är Alt+8377 (i Windows med det numeriska tangentbordet).

Tecken i andra språk

Omvänt frågetecken (¿), i spanskan används ett uppochnervänt frågetecken i början på en frågande mening, tangentbordsgenvägen är Alt+168.
Omvänt utropstecken (¡), uppochnervänt utropstecken används i spanskan på liknande vis, tangentbordsgenvägen är Alt+173.
Eszett (ß), ligatur av ss i tyskan, tangentbordsgenvägen är Alt+0223.

Övriga tecken

Latinskt kors ( † ), används i äldre skrifter som nottecken, i moderna texter används asterisk i stället, men korset används alltjämt i situationer då flera olika nottecken kan behövas. Genvägen är Alt+0134.
Registered Trademark ( ® ), skyddssymbol av bland annat produktnamn, vilket skrivs direkt efter namnet (är dock bara nödvändigt i speciella fall).
Lodstreck ( | ) , ett tecken som kan användas för att dela av avsnitt i vissa sammanhang, se till exempel sidfoten på denna webbsida.