Meny

Antal och mängd prefix

Vi ska här ägna oss åt prefix i kategorierna antal och mängdenheter. Genom att känna till prefix som deka- och giga- kommer du veta mer om vilka antal det rör sig om när du stöter på ord med dylika led.

Antal (mängd, enheter)

Multi- många
Exempel på ord: multinationell

Mono- en
Exempel på ord: monolog

Bi- två
Exempel på ord: bipolär

Tri- tre
Exempel på ord: trilogi

Tetra- fyra
Exempel på ord: tetraeder

Penta- fem
Exempel på ord: pentagram

Hexa- sex
Exempel på ord: hexameter

Hepta- sju
Exempel på ord: heptagon

Okto- åtta
Exempel på ord: oktogon

Nona- nio
Exempel på ord: nonagon

Deka- tio
Exempel på ord: dekalog

Kilo- tusen
Exempel på ord: kilowatt

Mega- miljon
Exempel på ord: megabyte

Giga- miljard
Exempel på ord: gigabyte

Tera- biljon
Exempel på ord: terabyte

Peta- biljard
Exempel på ord: petabyte

Deci- tiondels
Exempel på ord: decimal

Centi- hundradels
Exempel på ord: centiliter

Milli- tusendels
Exempel på ord: milligram

Mikro- miljondels
Exempel på ord: mikrometer

Nano- miljarddels
Exempel på ord: nanometer

Piko- biljondels
Exempel på ord: pikometer