Meny

Prefix från olika språk

Det är inte alltid enkelt att avgöra vilket språk ett prefix som används i svenska ord härstammar ifrån. Att för- låter svenskt och super- låter engelskt är ganska uppenbart, men uppenbart är det inte alltid.

Svenska prefix

Svenska prefix är en sådan inlemmad del av språket att man inte alltid tänker på dem som prefix. Som du kan se i ordexemplen nedan skiftar det också avsevärt mellan betydelser, vilket än mer reducerar känslan av prefix.

För-
Exempel på ord: förklara, förstå, förberedd

Be-
Exempel på ord: betala, betvivla, belägg

Er-
Exempel på ord: erfara, erinra, ertappa

Med-
Exempel på ord: medvara, medvetslös, medsols

O-
Exempel på ord: omöjlig, osocial, odör

Om-
Exempel på ord: ombytlig, omtagning, omfång

Und-
Exempel på ord: undvika, undvara, undkomma

Van-
Exempel på ord: vanlig, vanära, vanartad

Ärke-
Exempel på ord: ärkebiskop, ärkefiende

Ödes-
Exempel på ord: ödesmättad, ödesdiger

Över-
Exempel på ord: översätta, överdriva, övervinna

Latinska prefix

Här följer exempel på prefix med härstamning från latin.

Ab-
Exempel på ord: abnorm, abstinens

Ad- frånvaro av
Exempel på ord: adapter, adjektiv

Ante- före
Exempel på ord: antecipera

Ex-
Exempel på ord: exakt

In-
Exempel på ord: inaktiv, invektiv

Maxi-
Exempel på ord: maximal, maxim

Pro-
Exempel på ord: proaktiv, professionell

Super- över; mycket stor
Exempel på ord: superlativ, superhjälte

Ultra-
Exempel på ord: ultraljud, ultrarapid

Grekiska prefix

Här följer exempel på prefix med härstamning från det grekiska språket.

Aero- luft
Exempel på ord: aerodynamik

Amfi- omkring
Exempel på ord: amfiteater, amfibie

Ana- åter
Exempel på ord: anafor, anakronism

Anti- mot
Exempel på ord: antibiotika

Apo- bort
Exempel på ord: apostel, apokalyps

Auto- själv
Exempel på ord: automatisk, autograf

Epi- 1 ovanpå 2 efter
Exempel på ord: epicentrum, epilog

Hemi- halv
Exempel på ord: hemisfär

Hyper- över
Exempel på ord: hypersnabb

Hypo- under
Exempel på ord: hyponym

Kata- ned
Exempel på ord: katakomb

Neo- ny
Exempel på ord: neorealism

Pan- all
Exempel på ord: panteism, panorama

Pseudo- falskt
Exempel på ord: pseudonym

Tele- fjärran
Exempel på ord: television, telepati

Peri- omkring
Exempel på ord: periskop, period

Fler artiklar på sidan

Relevanta sidor:

För en allmän sammanställning av prefix, se prefix ordnade efter bokstavsordning.