Meny

Sidkarta

Huvuddelarna av innehållet på Prefix.nu

Prefix, suffix och morfem

Prefix.nu (startsida)
Omfattande lista över prefix
Prefix indelade efter språk
Prefix för antal och mängdenheter
Prefix övriga kategorier
Prefix inom medicin
Suffix
Morfem

Språkskola

Skrivregler
Skrivtips
Grammatik
Interpunktion

Lexikaliska områden

Lär dig ord
Utländska ord och fraser
Ålderdomliga svenska ord
Vardagliga svenska ord
Vardagliga svenska fraser
Ordspråk och talesätt
Språkliga termer

Andra områden

Typografi
Typsnitt
Alfabetet
Upphovsrätt – citering och plagiering
Läsbarhet och den läsvänliga texten
Att skriva för webben

Test

Start
Ord
Förtecken
Stavning
Grammatiktest