Meny

Vardagsfraser och uttryck

Detta är en samling svenska fraser och uttryck som främst förekommer i vardagssammanhang. En del sådana har blivit ålderdomliga, varav några uteslutits från denna sammanställning.

Fraser i bokstavsordning

A
av egen fatabur - av egen uppfinning
B
blamera sig - skämma ut sig
brassa på - skjuta för fullt
D
det är inte lönt - det är ingen idé
ditt och datt - lite av varje
dra en vals - hitta på
driva gäck med - gyckla med
duka under - gå under
E
en fnurra på tråden - osämja
etter värre - ännu värre
F
falla till föga - ge upp sitt motstånd
fara å färde - som håller på att ske
fiffa upp - snygga upp
flippa ut - mista självkontrollen (äv. balla ur)
fly förbannad - mycket arg
full som en alika - kraftigt berusad
få bukt med - komma till rätta med
få nys om något - få kännedom om något
få något om bakfoten - få en felaktig föreställning om något
för böveln - (äv. tusan bövlar) satan också
G
ge avkall på - avstå från
ge järnet - trycka gasen i botten
ge på moppe - ge stryk (äv. få på moppe - få stryk)
gjuta olja på vågorna - låta en konflikt mattas
glufsa i sig - äta glupskt (äv. glupa i sig)
grädde på moset - att något extra angenämt tillkommer
gå i kvav – gå under
gå sin gilla gång - fortgå som vanligt
göranden och låtanden - angelägenheter
göra någon förnär - göra någon illa
göra upp i godo - göra upp på vänskaplig väg
H
hack i häl - tätt efter
hart när - nästan
haspla ur sig - säga snabbt och tanklöst
hela faderullan - allihop, alltihop
hela konkarongen - alltsammans
hipp som happ - vilket som
huller om buller - utan ordning
hålla till godo - acceptera
härs och tvärs - hit och dit
I
i andanom - för sitt inre
i antågande - som håller på att närma sig
i blindo - på måfå
i brådrasket - i det snaraste
i enlighet med - i överensstämmelse med
i ett huj - på ett ögonblick (jfr. i ett kör)
i ett kör – utan avbrott (jfr. i ett huj)
i faggorna - i antågande
i förstone - till en början
i gengäld - som ersättning
inte det bittersta - inte det ringaste
inte ett dugg - ingenting
inte ett dyft - inte ett dugg
inte ett jota - inte någonting
inte en kotte – inte någon
i sus och dus - i utsvävningar
K
kasta in handduken - ge upp
klamra sig fast - krampaktigt hålla fast vid
knorra sig - rulla ihop sig
kollra bort - göra virrig
komma till korta - misslyckas
kreti och pleti - blandad skara personer
krypa till korset - ödmjuka sig
M
med buller och bång - under stort oväsen
med berått mod - kallblodigt
med ens - genast
med förlov sagt - med någons tillåtelse
med nöd och näppe - nätt och jämnt
O
om lott - med en kant över en annan
P
pick och pack - tillhörigheter som man bär på
på eget bevåg - på eget initiativ
på en höft - ungefär
på momangen - på ögonblicket
R
råka i luven - hamna i bråk
S
se tiden an - avvakta
slå dank - lata sig
slå ur brädet - konkurrera ut (att bräda någon)
slå dövörat till (inte: slå dövörat åt) - inte bry sig om
som ett jehu - i rasande fart
stå pall för - klara en påfrestning
T
ta en jamare - ta en sup
ta fasta på - ta som utgångspunkt
ta itu med - börja ägna sig åt
ta sitt förnuft till fånga - komma på bättre tankar
ta till intäkt - åberopa som stöd
till fromma - fördel
till fullo - fullständigt
till fyllest - tillräckligt
till förfång - till skada
till pass - till belåtenhet
tungan på vågen - det som fäller utslaget
U
utan omsvep - utan tvekan
V
vara i sitt esse - vara i sitt rätta element
vara på kneken - vara i utfattigt eller förfallet tillstånd
Ö
ömsom vin, ömsom vatten - både bra och dåligt
över hövan - alltför mycket

Uttryck och deras innebörd

det går en ängel genom rummet - när det plötsligt blir helt tyst i ett sällskap
det kan jag på mina fem fingrar - något man behärskar innantill
dra någon vid näsan - att lura någon
dra på trissor - uttrycker förvåning (ursprungligen dra åt skogen; jämför ordstävet: Drag på trissor och kom igen på hjul)
en syn för gudar - en härlig syn
få blodad tand - att få mersmak av något (ursprungligen om ett djur som får smak på viss sorts föda)
hälsan tiger still - god hälsa gör sig inte påmind (märks först vid försämring).
i full karriär - i hög fart
komma på grön kvist - att bli solvent
kväva i sin linda - stoppa något på ett tidigt stadium
ljuga som en borstbindare - ljuga omåttligt; även supa som en borstbindare
lysa med lånta fjädrar - plagiera
lägga rabarber på - lägga beslag på (en förvanskning av uttrycket lägga embargo på)
när det kommer till kritan - när det verkligen gäller
när man talar om trollen - när den som omtalas dyker upp (jfr ordstävet: När man talar om trollet, så är det i farstun)
peppar, peppar - uttrycker förhoppning att en lyckosam omständighet inte vänds mot det sämre; (kortform av: peppar peppar, ta i trä)
pudelns kärna - den verkliga innebörden av något
på bar backe - hemlös och utfattig
på pin kiv - av ren elakhet
se någon i vitögat - att stå öga mot öga med någon
sista skriket - senaste modet
skörda lagrar - vinna beröm (efter lagerkransen som segersymbol)
slå blå dunster i ögonen på någon - lura någon
spänna hästen bakom vagnen - att göra saker i fel ordning
två sina händer - avsvära sig ansvar
vara på fallrepet - i dåligt skick och på väg ur bruk
varken rim eller reson - fullkomligt orimligt
vila på lagrarna - avstå från ytterligare segrar och ära (jfr med skörda lagrar)

Hur funktion i språket uppstår genom bruk (semantik och pragmatik)

Eftersom språket ständigt används uppstår också delvis nya betydelser av fraser (idiom) bundna av situationen. Det kan röra sig om tonfallet som misstänkliggör att en fras ska tydas på ett visst sätt eller det kan vara en omständighet som verkar på tydandet.

Språket utbreder sig således med myriader av fåror och där somligt knappt behöver utsägas förrän mottagaren har klart för sig till vilken fåra talet befinner sig i. Det är förstås inte alltid så att avsändaren och mottagaren gör samma omtolkning. Om avsändaren exempelvis använder orden för vad de är som delar medan mottagaren samordnar somliga av fraserna till bekanta helheter och utläser dessa gentemot situationer uppstår bristande kommunikation. Avsändaren vill kanske säga något ”nytt” medan mottagaren felaktigt inordnar dennas utsaga bland givna fraser och mönster.

Ju mer orden och fraserna förs i bruk desto mindre ”rena” förblir dem. Fraserna tyds inte längre enbart efter sin ursprungliga betydelse utan också gentemot de situationer där ordet eller frasen tidigare ingått.

Det kan vara användbart att låta vissa ord uppgå i bekanta formler, men med alltför många formler kan det i slutändan bli svårt att tala utanför en begränsad inmutning. Konventioner bringar således egna betydelser till språket, vilket bland annat ovanstående exempel visar.

Mer läsning

Länkar till andra relevanta artiklar.