Meny

Att skriva för webben

Att skriva en text för publicering på internet skiljer sig i flera avseenden från att skriva en text för trycksaker. Skiljepunkterna involverar både själva skrivandet samt hur texten presenteras. Här ges tips på hur du anpassar innehållet för webben både text- och layoutmässigt samt sådant som hur du får besökarna att stanna kvar på din sida.

Stilnivå för text

William Shakespeare lär ha begagnat omkring 25 000 olika ord i sina samlade verk. Att ta efter den engelska författaren är kanske inget som är nödvändigt eller för den delen uppnåeligt när det kommer till texter som publiceras online.

Inte desto mindre bör du förvissa dig om att du skriver grammatikaliskt korrekt och i högsta grad undviker stavfel. Dessa saker är förstås viktigare i mer seriösa sammanhang än vad det är på en dagboksblogg. Ämnesområdet och sammanhanget får vidare styra när det gäller ordval och stil, se vidare Språklig stil.

Beskrivande eller klickvänlig rubrik?

I dagens digitaliserade medielandskap tycks rubrikerna alltmer ha glidit över från beskrivande till "klickvänliga", i journalistkretsar så kallade puffrubriker.

Den klickvänliga rubriken formuleras i ett försök att maximera antalet som klickar på en rubrik som leder till en artikel, vilket innebär en extra sidvisning och eventuellt annonsvisning.

En sorts puffrubrik som blivit allt vanligare är den som har ett gap mellan sig och innehållet. Då rubrikens syfte är att vara diffus och uppnå nyfikenhet snarare än beskriva innehållet. Ett exempel är rubriken "Han är VM:s första dopingfall" tillsammans med en bild med fotbollsspelare inklusive välkände Cristiano Ronaldo. Det framgår alltså inte av rubriken vem det är som blivit ett dopingfall (för det krävs ett klick på länken som leder till artikeln), och det är förstås inte Ronaldo.

särmdump med bild och puffrubrik
Puffrubrik som ska generera "klick". 

Att ägna sig åt "klickfiske" som det också kallas kan öka sidvisningarna, men kan samtidigt få besökarna att tappa förtroendet för webbsidan ifall rubriken inte stämmer överens med innehållet.

Att få reaktioner på sin text

Det är ett välkänt faktum att internet översvämmar av texter. Sådana förutsättningar skapar incitament för skribenter att skriva texter som till varje pris står ut. Det finns så klart risker med detta, som att texten strävar åt det sensationella och kontroversiella utan att ha täckning i fakta.

Att ägna sig åt "effektsökeri" i bemärkelsen att texten ska få stor exponering genom att länkas och spridas kan på kort sikt lyckas i form av delningar, fast på lång sikt sänka förtroendet för skribenten.

Att få besökaren att läsa hela artikeln

Det brukar heta att internetanvändare inte läser utan "scannar" texter och det är till viss del sant. Det är vanligt att besökare hoppar och scrollar mycket under ett besök (har du en webbsida och vill se vad som händer under besöken kan du använda tjänster som Hotjar där varje besök spelas in och efteråt kan analyseras som videoklipp).

Besökare kan scrolla av många anledningar: se hur lång artikeln är, vad som är nästa rubrik, om det kommer någon mer bild och så vidare.

Genom att använda analysprogram som Google Analytics kan du bland annat få reda på längd per besök på en sida samt hur många sidor besökare i snitt ser på din webbplats. Även om internetanvändare ofta har kort tålamod finns det saker du kan göra som ökar chansen att de läser hela artikeln. Några grundläggande tips är att använda bilder och annan media om det är relevant samt använda rubriker om det är en längre text.

Nästa steg kan vara att testa olika versioner av rubriker, ingresser och bilder i form av split-tester. För detta behöver du tillgång till data som du kan få från ovan nämnda Google Analytics. Du behöver också ha en viss mängd besök till sidan som ska testas för att det ska gå att dra några kvalitativa slutsatser. Kanske visar det sig att en ny ingress gjorde att fler besökare valde att fortsätta läsa artikeln och tiden på sidan för artikeln ifråga ökade.

Användning av bilder

Att använda bilder tillsammans med en artikel bör definitivt övervägas. Förutom att illustrera något ur artikelns innehåll kan bilder användas i huvudsak som komplettering och dekoration, det vill säga att dels förtydliga artikelns ämne, dels göra det mer attraktivt för besökaren att stanna kvar på sidan.

Användning av länkar

Till skillnad från en uppsats eller en bok är inte läsningen på en webbsida linjär. Med hjälp av länkar kan besökaren orientera sig på din sida. När du skriver för webben är det inte fel att rikligt använda sig av länkar – både till interna och externa sidor.

Mer läsning

Länkar till andra artiklar.