Meny

Upphovsrätt – citering och plagiering

I likhet med trycksaker (böcker, tidskrifter etc.) är material publicerat på internet för det mesta skyddat av upphovsrätten. Undantag är sådant som publiceras under Creative Commons-licens, vilket innebär att materialet fritt kan återanvändas givet vissa förutsättningar som kan variera något.

På en webbsida framgår det ofta längst ned i sidfoten att innehållet är upphovsrättsskyddat, för vilken den vedertagna metoden är att skriva ”Copyright” (eng. upphovsrätt) tillsammans med årtal. Att kopiera innehåll som är copyright-skyddat för återanvändning utan godkännande är olagligt och kan leda till åtal.

Du kan ändå använda delar av en sidas innehåll förutsatt att du följer bestämmelserna. En del av riktlinjerna presenteras här.

Använda och återpublicera text

Du får inte olovligen kopiera text och publicera det någon annanstans eller skriva ut för allmänt bruk utan tillstånd från den som är upphovsman till texten (författaren, förlaget, webbsidan osv.). Först behöver du alltså kontakta upphovsman, ägare av text eller den webbansvarige och be om tillstånd.

Observera att allmänt bruk skiljer sig från privat bruk. Särskilt starka är restriktionerna i regel kring kommersiellt bruk av upphovsrättsskyddad text.

Citering

Du kan använda utdrag från en text så länge det sker som citat samt att källan anges. Detta innebär att du kan använda en eller flera meningar från en text som då ska stå inom citationstecken. På Bonuscopyright.se framgår att ”När man återger en text utan tillstånd är det viktigt att man hanterar texten på ett korrekt sätt. Eftersom upphovsmannen inte har någon möjlighet att säga nej till att citat görs och inte heller har möjlighet att medverka är det i princip inte tillåtet att ändra i hans eller hennes verk.”

Ibland vill man tydliggöra något i ett citat, till exempel kursivera en del av det. Detta bör då nämnas efter citatet, till exempel enligt: [min kurs.]. När något anmärkningsvärt fel ingår i ett citat ska detta inte korrigeras, fast det är vanligt att skriva [sic!] för att markera (sic är en kortform för sic erat scriptum på latin som kan översättas till "så står det"). Om det däremot finns stavfel eller andra språkliga felaktigheter som beror på slarv eller miss i korrekturläsningen ska dessa rättas till i ett citat.

Citaträtten ger dig inte rätt att återpublicera hela artiklar. Citat ska bara användas som stöd för den text du själv skriver.

Som svar på den återkommande frågan om hur mycket text som får citeras gäller återigen att ett citat ska användas som stöd för den egna texten, till exempel för att illustrera något. Om du skriver en biografi om en författare kan det vara fullt motiverat att återge ett helt brev av denne som finns publicerat. Eller att infoga en hel dikt eller en längre passus från en prosatext som citat.

Det är också en fråga om i vilken proportion den citerade texten står till den totala mängden text. Om den citerade texten utgör huvuddelen av texten kan det uppfattas som att den utnyttjas för att "göra jobbet".

Det finns alltså inga exakta föreskrifter kring hur stor andel av en text som får utgöras av en annan text för att räknas som "unik". En text ska huvudsakligen vara unik för att inte räknas som plagiat (om den inte uttryckligen utger sig att vara som en återpublicering; för att återpublicera någon annans text måste som sagt tillstånd erhållas).

När källa inte anges

Det finns uppgifter som du inte behöver ange källa till även om du funnit det på en webbsida. Det gäller sådant som årtal, titlar och ordspråk. Du behöver alltså inte ange var du funnit uppgiften om Albert Einsteins födelseår eller årtalet när Ulf Lundells första LP släpptes. Sådant räknas som allmänna fakta och kan därför inte ”stjälas” på det vis intellektuell egendom kan.

Plagiering

Plagiering kan vara flera saker:

De två första punkterna är uppenbara medan den tredje lämnar utrymme för bedömning – hur nära källan får man egentligen befinna sig i sin egen text?

Om du skriver en text där du utgått från en annan text och i stort sett bara formulerar om meningarna kan det ses som plagiering. Du har egentligen inte skrivit något eget. Om du däremot har läst en bok och sedan skriver en text på 500 ord där du tar stöd på bokens innehåll är det däremot acceptabelt. Du bör dock inte använda exakta tankegångar från boken i din text endast omformulerade – då kan man säga att du plagierat eftersom du brister i självständighet.

Om du vill ha med en tankegång från en bok bör du hellre citera alternativt omformulera den och samtidigt ange att det du skrivit är baserat på författarens tankegång i boken ifråga. 

Bilder

De fall då det är tillåtet att återpublicera bilder är till exempel då det handlar om att kommentera bilden ifråga. Det är långt ifrån alltid självklart när det kan anses tillåtet eller inte, men för att göra en gränsdragning kan ett exempel anges. Att återpublicera ett konstnärligt fotografi i en recension av en fotoutställning är generellt tillåtet, däremot inte att återpublicera samma fotografi i kommersiellt syfte (till exempel för ett bokomslag).

Det händer ofta att en bild tas från en webbsida och publiceras på en blogg eller i sociala medier utan att tillstånd efterfrågats. Detta sker ofta helt oskyldigt och utan syfte att tjäna den egna saken. Inte desto mindre är det ofta otillåtet. En bild kan vara intellektuell egendom, vilket gör det till något som inte är fritt att återanvända.

Detta upptäcks ibland av upphovsmannen genom en omvänd bildsökning via en sökmotor. Oftast leder det till att den webbansvarige ombes att avlägsna bilden, men det kan också få juridiska påföljder.

Om du vill använda en bild från en webbsida kan du göra en förfrågan via mejl eller möjligen i kommentarsfältet. Det kan tyckas onödigt, men det visar respekt mot den som eventuellt bemödat sig om att skapa ett professionellt foto eller ett snyggt Photoshop-alster.

Det spelar å andra sidan ingen roll hur professionell bilden är eller hur mycket arbete som verkar ha lagts ned på den. Oavsett det som kallas bildens verkshöjd är det olagligt att kopiera den, men du kommer förmodligen inte bli indragen i ett rättsfall om du lägger upp en suddig gatubild på ett nätforum.

I samband med att en bild publiceras (där publicisten inte är bildupphovsman) bör även källa anges, till exempel direkt under bilden i anslutning till eventuell bildtext.

Videor

Internets största plattform för uppladdning av videoklipp, Youtube, utför automatiserade kontroller kring upphovsrättsskyddat material. Youtube har med ett inbyggt verktyg möjlighet att identifiera upphovsrättsskyddat material i många fall. Konsekvensen blir antingen att uppladdningen nekas eller accepteras. I det senare fallen har upphovsrättsinnehavaren valt godkännande under förutsättningen att reklam (vars intäkter går till denna) visas.

Mer läsning

Länkar till andra artiklar.