Meny

Skrivregler

Denna genomgång av skrivregler är tänkta att ge dig kunskap om hur du korrekt uttrycker dig i skrift på svenska. Du kan lära dig regler inom en rad områden, vilka listas nedan.

Innehållet rymmer allmänna skrivregler, en genomgång av interpunktion samt mer varierade och specifika områden där tips ges som kan förbättra din språkförmåga. Observera skillnaden mellan skrivregler och språkbruk. Korrekt språkspråk är delvis att iaktta skrivregler, men också om anpassning till sammanhang, som vilken den tänkta läsekretsen är.

Allmänt. Diverse skrivregler.
1. Korrekt ordbruk
2. Fullständig mening
3. Stor eller liten bokstav?
4. Förkortningar
5. Siffror och tal
6. Kursivering
7. Sammanskrivningar och särskrivningar

Specifikt. Skrivregler för särskilda situationer.
1. De eller dem?

Textutformning. Sådant som rör utformning av texten.
1. Typografi
2. Styckeindelning
3. Rubriker
4. Bildtext
5. Typsnitt och dess användning
6. Källhänvisning och källförteckning
7. Register och lexikon

Interpunktion. Lär dig hur du använder punkt, komma, semikolon och andra skiljetecken i svenskan.
1. Punkt, komma, semikolon, kolon
2. Tankstreck, minustecken, bindestreck, citationstecken
3. Parentes, hakparentes, frågetecken, utropstecken

Övriga tecken i språket. Andra tecken som används i språket är bland annat accentmarkeringar, apostrofer och snedstreck.
1. Accent, apostrof, snedstreck
2. Specialtecken (%, &, °)
3. Paragraf (§)

Grunder: lär dig bland annat svårstavade svenska ord.
1. Svårstavade svenska ord
2. Vokaler och konsonanter

Grammatik. Saker som rör språklära och språkvetenskap.
1. Ordklasser
2. Satsdelar
3. Böjningsformer och ändelser
4. Genus
5. Syntax och morfologi

Skrivtecken. Denna avdelning inkluderar sådant som alfabetet och skrivtecknens historia.
1. Alfabetet
2. Romerska siffror

Digital textutformning. Presentation av text på webben, inklusive kodexempel för HTML och CSS.
1. Att skriva för webben
2. Textutformning i en digital miljö
3. Formatera text – HTML och CSS

Se även skrivtips

Mer läsning

Länkar till andra resurser och faktasidor.