Meny

Prefix för antal och mängd

Vi ska här ägna oss åt prefix i kategorierna antal och mängdenheter. Både stora tal och sådana som är mindre än ett. Genom att känna till prefix som deka- och giga- kommer du veta mer om vilka antal det rör sig om när du stöter på ord med dylika led.

Antal (mängd, enheter)

Multi- många
Exempel på ord: multinationell

Mono- en
Exempel på ord: monolog

Bi- två
Exempel på ord: bipolär

Tri- tre
Exempel på ord: trilogi

Tetra- fyra
Exempel på ord: tetraeder

Penta- fem
Exempel på ord: pentagram

Hexa- sex
Exempel på ord: hexameter

Hepta- sju
Exempel på ord: heptagon

Okto- åtta
Exempel på ord: oktogon

Nona- nio
Exempel på ord: nonagon

Deka- tio
Exempel på ord: dekalog

Kilo- tusen
Exempel på ord: kilowatt

Mega- miljon
Exempel på ord: megabyte

Giga- miljard
Exempel på ord: gigabyte

Tera- biljon
Exempel på ord: terabyte

Peta- biljard
Exempel på ord: petabyte

Exa- triljon
Exempel på ord: exasekund

< 1

Deci- tiondels
Exempel på ord: decimal

Centi- hundradels
Exempel på ord: centiliter

Milli- tusendels
Exempel på ord: milligram

Mikro- miljondels
Exempel på ord: mikrometer

Nano- miljarddels
Exempel på ord: nanometer

Piko- biljondels
Exempel på ord: pikometer

Femto- biljarddels
Exempel på ord: femtosekund

Atto- triljondels
Exempel på ord: attosekund

Numeriska sammanslagningar

Dublett tvåfaldig

Tripplett trefaldig

Kvadrupel fyrfaldig

Kvintupel femfaldig

Uppräkningen kan fortsätta med sextupel, septupel, oktupel och så vidare, fast dessa benämningar används sällan.

Numeriska grupperingar

Solo en person

Duo två personer

Trio tre personer

Kvartett fyra personer

Kvintett fem personer

Sextett sex personer

Uppräkningen kan fortsätta med septett, oktett och så vidare, fast dessa benämningar används sällan.

Geometriska numeriska termer

triangel tresidig figur

tetragon (kvadrat) fyrsidig figur

pentagon femsidig figur

hexagon sexsidig figur

Mindre vanliga är heptagon, oktagon och nonagon.