Meny

Prefix och suffix inom medicin

Här följer en lista över prefix samt suffix som hör till det medicinska området.

Medicinska prefix

Angio- kärl-
Bronki- luftrörs-
Cyto- cell-
Dermo- hud-
Esofago- matstrups-
Flebo- ven-
Gastro- magsäcks-
Gloss- tung-
Hepato- lever-
Hidro- svett-
Histo- vävnads
Hypo- under-
Kardio- hjärt-
Kondr- brosk-
Laryng- struphuvuds-
Leuk- vit-
Mast- bröst
Myel- märg-
Myo- muskel-
Nefro- njur-
Neur- nerv-
Neuro- nerv-
Odont- tand-
Oftalm- ögon-
Omfal- navel-
Onyk- nagel-
Osteo- ben-
Prokt- ändtarms-
Pyo- var-
Rino- näsa-
Somato- kropp-
Spondyl- ryggkote-
Stomat- mun-
Traker- luftstrups-
Uter- livmoder-
Vaso- kärl-

Medicinska suffix

-cyt -cell
-it -inflammation
-om -svulst
-os sjukliga tillstånd
-pati -lidande
-peni -brist

Andra resurser på internet