Meny

Kategorier

Vi ska här dela in prefix efter kategorier. Bland kategorierna hittar du tid, rum, plats och yrken.

Tid

Ante- före, för-
Exempel på ord: antecipera

Ex- före detta
Exempel på ord: exhustru

Pre- före
Exempel på ord: predestinerat

Post- efter
Exempel på ord: postmodernism

Re- åter, om, tillbaka
Exempel på ord: regression

Rum

Ex- ut-
Exempel på ord: exteriör

In- in-
Exempel på ord: interiör

Inter- mellan
Exempel på ord: interplanetarisk

Sub- under
Exempel på ord: submarin

Trans- över, bortom
Exempel på ord: transatlantisk

Plats

Anglo- engelsk-
Exempel på ord: anglosaxisk

Indo- indisk-
Exempel på ord: Indokina

Yrke

Bio- livs-
Exempel på ord: biolog

Myko- svamp-
Exempel på ord: mykolog

Paleo- forntida
Exempel på ord: paleontolog

Se även prefix för antal och måttenheter och medicinska prefix.