Meny

Prefix från olika språk

Det är inte alltid enkelt att avgöra vilket språk ett prefix som används i svenska ord härstammar ifrån. Att för- låter svenskt och super- låter engelskt är ganska uppenbart, men uppenbart är det inte i alla fall.

Svenska prefix

Svenska prefix är en sådan inlemmad del av språket att man inte alltid tänker på dem som prefix. Som du kan se i ordexemplen nedan skiftar det också avsevärt mellan betydelser, vilket än mer reducerar känslan av prefix.

För-
Exempel på ord: förklara, förstå, förberedd

Be-
Exempel på ord: betala, betvivla, belägg

Er-
Exempel på ord: erfara, erinra, ertappa

Med-
Exempel på ord: medvara, medvetslös, medsols

O-
Exempel på ord: omöjlig, osocial, odör

Om-
Exempel på ord: ombytlig, omtagning, omfång

Und-
Exempel på ord: undvika, undvara, undkomma

Van-
Exempel på ord: vanlig, vanära, vanartad

Ärke-
Exempel på ord: ärkebiskop, ärkefiende

Ödes-
Exempel på ord: ödesmättad, ödesdiger

Över-
Exempel på ord: översätta, överdriva, övervinna

Latinska prefix

Här följer exempel på prefix med härstamning från latin.

Ab-
Exempel på ord: abnorm, abstinens

Ad- frånvaro av
Exempel på ord: adapter, adjektiv

Ante- före
Exempel på ord: antecipera

Ex-
Exempel på ord: exakt

In-
Exempel på ord: inaktiv, invektiv

Intra- inom
Exempel på ord: intravenöst

Maxi-
Exempel på ord: maximal, maxim

Multi-
Exempel på ord: multipel, multiplicera

Para- skydda
Exempel på ord: paraply

Pro-
Exempel på ord: proaktiv, professionell

Super- över; mycket stor
Exempel på ord: superlativ, superhjälte

Ultra-
Exempel på ord: ultraljud, ultrarapid

Grekiska prefix

Här följer exempel på prefix med härstamning från det grekiska språket.

Aero- luft
Exempel på ord: aerodynamik

Amfi- omkring
Exempel på ord: amfiteater, amfibie

Ana- åter
Exempel på ord: anafor, anakronism

Anti- mot
Exempel på ord: antibiotika

Apo- bort
Exempel på ord: apostel, apokalyps

Auto- själv
Exempel på ord: automatisk, autograf

Epi- 1 ovanpå 2 efter
Exempel på ord: epicentrum, epilog

Hemi- halv
Exempel på ord: hemisfär

Hetero- annan
Exempel på ord: heteronom

Hyper- över
Exempel på ord: hypersnabb

Hypo- under
Exempel på ord: hypostas

Kata- ned
Exempel på ord: katakomb

Neo- ny
Exempel på ord: neorealism

Pan- all
Exempel på ord: panteism, panorama

Para- bredvid
Exempel på ord: parallell

Pseudo- falskt
Exempel på ord: pseudonym

Tele- fjärran
Exempel på ord: television, telepati

Peri- omkring
Exempel på ord: periskop, period

Centumspråk och satemspråk

De stora grenarna i språkträdet utgörs av centumspråk och satemspråk. Några exempel på centumspråk är grekiska, romanska, keltiska och germanska språk. Några exempel på satemspråk är baltiska och slaviska språk samt indo-ariska och iranska språk.

Vidare indelningar görs i romanska språk (t.ex. franska), västgermanska språk (t.ex. engelska), nordgermanska språk (t.ex. svenska), keltiska språk (t.ex. walesiska), baltiska språk (t.ex. lettiska), slaviska språk (t.ex. ukrainska), iranska språk (t.ex. baluchiska), indo-ariska språk (t.ex. hindi).

Svenska språkets historia

Svenskan har sitt ursprung från den germanska språkfamiljen, vilket också gäller övriga nordiska språk förutom finska som ingår i den uraliska språkfamiljen. De nordiska språken har sedan cirka år 200 skiljt sig från övriga germanska och den inriktningen benämnas ibland urnordiska. Det urnordiska språket skulle delas upp i två grupper: västnordiska (norska och isländska) och östnordiska (danska och svenska). Under medeltiden uppstod de olika nationella språken: danska, norska, svenska, isländska och färöiska.

Fler artiklar på sidan

Relevanta sidor:

För en allmän sammanställning av prefix, se prefix ordnade efter bokstavsordning.