Meny

Ordspråk och talesätt

Det finns en rik samling ordspråk som uppkommit under lång tid. Många har fallit i glömska av ett eller annat skäl medan andra förblivit återkommande inslag i svenska språket. En del ordspråks innebörder är inte helt uppenbara och därför ingår i denna sammanställning även förklaringar.

Ordspråk, talesätt och ordstäv är alla koncentrerade formuleringar som i kortare fraser framför ett tänkespråk samt uppmaningar och förmaningar (det ska inte heller förnekas att vissa ordspråk inte är fullt så visa och en del innehåller en etik utblandad med fördomar).

Om du letar efter ett specifikt ordspråk eller talesätt, gör en sökning med Ctrl+F (fungerar i de flesta webbläsare).

Reflektioner

Alla är vi barn i början
(betydelse: ingen bemästrar saker genast; ursprungligen: Alla barn i början; relevanta ordstäv: Vi har alla varit barn och Allt är svårt i början)

Alltid bäst som sker
(betydelse: det är inte värt att sörja över utgången; jämför: Förlorat är förlorat)

Bättre en fågel i handen än tio i skogen
(hellre nöja sig med lite som åtminstone är säkrat än sikta på mer med osäker utgång)

Bättre fly än illa fäkta
(det är bättre att dra sig tillbaka än att riskera ett troligt nederlaget)

Det knallar och går
(saker och ting går någorlunda)

Bättre sent än aldrig
(bättre att göra någonting sent än inte alls)

Bättre stämma i bäcken än i ån
(bäst att stoppa det onda innan det hinner sprida)

Den dagen, den sorgen
(ingen idé att oroa sig i förtid)

Det passar som hand i handske
(i överförd betydelse, att något passar perfekt)

Det får bära eller brista
(betydelse: ett försök görs trots att viss risk föreligger; alternativt talesätt: Det må bära eller brista)

Det kostar mer än det smakar
(det är inte värt sitt pris)

Det är en dag i morgon också
(med innebörden att allt inte måste göras omgående)

Det är hipp som happ
(det är lite hur som helst)

Det är inte guld allt som glimmar
(den yttre glansen kan bedra)

Det är klart som korvspad
(helt självklart)

Det är som en droppe i havet
(det gör ingen märkbar skillnad)

Det är varken fågel eller fisk
(det är varken det ena eller andra)

Det är varken hackat eller malet
(betydelse: varken det ena eller det andra; jämför: Det är varken hugget eller stucket och Det är varken fågel eller fisk)

Där ligger en hund begraven
(med innebörden att det är något misstänkt med saken)

En gång är ingen gång
(betydelse: att låta något få passera första gången; ofta i kortform: En gång ingen gång)

En svala gör ingen sommar
(i betydelsen att en förekomst inte räcker som belägg; att jämföra med ordstävet: En fluga gör ingen sommar)

Göra en höna av en fjäder
(betydelse: att förstora en småsak; ursprungligen: Man ska inte göra en höna av en fjäder)

Har varit i säck innan det kommit i påse
(med innebörden att något är prydligt serverat (i påse), men har en mindre prydlig historia (säcken))

Ingen fara på taket
(betydelse: ingen anledning till oro; jämför ordstävet: Ingen fara på taket, så länge skorstenen står)

Ingen rök utan eld
(betydelse: ingen misstanke utan skäl; jämför: Av liten gnista blir en stor eld)

Ingen är profet i sitt eget land
(där möts man av missunnsamhet)

I de lugnaste vatten simmar de största fiskarna
(skenet kan bedra om tystlåtna människor; ofta i kortform: I de lugnaste vatten; jämför: I de lugnaste vatten simmar de fulaste fiskarna)

Ju fler kockar, desto sämre soppa
(ju fler som vill bestämma, desto sämre resultat)

Komma ur askan i elden
(från en svårighet till en värre)

Livet är inte alltid en dans på rosor
(livet är inte fritt från bakslag)

Man får ofta bita i det sura äpplet
(stå ut med obehag; ofta förkortat: Bita i det sura äpplet)

Man får ta dagen som den kommer
(man får acceptera hur det blir)

Man får ta det onda med det goda
(betydelse: man får acceptera livets växlingar; ursprungligen: Man får ta den onda dagen med den goda)

Man kan inte lära gamla hundar sitta
(med överförd betydelse på människor och att det vid hög ålder är svårt att ändra på livsrutiner)

Man känner var skon klämmer
(känner sin ömma punkt)

Man ser inte skogen för alla träd
(helheten skyms av detaljerna)

Man ska aldrig säga aldrig
(man ska inte helt utesluta tänkbara scenarier längre fram)

Man ska inte kasta pärlor för svin
(ge vackra ting åt de som inte förmår uppskatta dem)

Man ska inte kasta sten i glashus
(betydelse: kritisera andra vad man själv kan bli skyldig till; ursprungligen: Man ska inte kasta sten, när man själv sitter i glashus)

Man ska inte lysa med lånta fjädrar
(inte briljera med något som inte är ens eget)

Man ska inte slå in öppna dörrar
(inte påpeka sådant som redan klargjorts)

Man ska inte slakta hönan som värper guldägg
(inte göra sig av med det som inbringar)

Man ska smida medan järnet är varmt
(passa på när tillfälle ges)

Man tager vad man haver
(bakgrund: uttrycket är baserat på ett uttryck i Cajsa Wargs kokbok)

Mitt hem är min borg
(med betydelsen att där vill jag vara ifred)

Mycket ska man höra innan öronen faller av
(om att lyssna till befängda påståenden)

Nu är det kokta fläsket stekt
(betydelse: nu har det gått riktigt illa; ursprungligen: Nu är fläsket stekt)

Nu är sagan all
(nu är det slut på det roliga)

Nära en orm vid sin barm
(ta hand om någon som sedan vill en illa)

När man spänner bågen för högt, brister den
(betydelse: när anspråken är för stora misslyckas man; jämför: Att spänna bågen)

Nöden har ingen lag
(i nödläge kan man tvingas handla i strid med lagen)

Nöden är uppfinningarnas moder
(i nöd tvingas man ta till nya metoder)

Otack är världens lön
(att inte få erkännande av frikostigt handlande)

Slå dövörat till
(betydelse: att inte bry sig om att lyssna till något; ursprungligen: Han sätter det döva örat till)

Skenet bedrar
(saker är inte vad dem synes vara)

Som i en liten ask
(betydelse: nu kan man vara säker på att få det; även: Nu har han det som i en ask)

Tron kan försätta berg
(betydelse: med en stark tro kan allt bli möjligt; från Bibeln)

Trägen vinner
(den som är ihärdig uppnår sitt mål)

Undantaget bekräftar regeln
(det som är undantag tydliggör ytterligare vad som är regel)

Vart man vänder sig, så är alltid rumpan bak
(betydelse: det blir som det blir oavsett vad man gör, i viss resignerad andemening; även: Hur man än vänder sig så har man ändå alltid rumpan bak)

Om handling

Att knyta näven i byxfickan
(hålla inne med vreden)

Att tala för döva öron
(betydelse: att tala utan att någon lyssnar; ursprungligen: Ont att tala för döva öron)

Att spänna vagnen före hästen
(att göra något på bakvänt vis)

Den drunknande griper efter halmstrået
(betydelse: att i en utsatt situation söka sin räddning i en desperat åtgärd; ibland i kortform: Att gripa efter halmstrået)

Det perfekta brottet
(dvs. så skickligt utfört att gärningsmannen säkert undgår upptäckt)

Det ska vi sätta P för
(betydelse: sätta stopp för; bakgrund: P var en gång varningstecken för pest)

Det var i grevens tid
(betydelse: hinna precis innan det är för sent: alternativ: Han kom i grevens tid)

Det är ord och inga visor
(tillrättavisning i bestämd ton)

Få in en fot
(betydelse: att bli involverad i något som sedan kan leda till mer; ursprungligen: Får man väl foten inom dörren, kommer man nog in med hela kroppen)

Få vatten på sin kvarn
(att få bekräftelse på en ståndpunkt)

Ge någon på båten
(sluta befatta sig med vederbörande)

Gjort är gjort
(och kan därmed inte längre kan göras ogjort)

Han går omkring saken som katten kring het gröt
(betydelse: avvaktar utan att ta steget; jämför: Han går som katten kring het gröt)

Han kom i elfte timmen
(betydelse: i sista stund; ofta i kortform som efterled: I elfte timmen)

Han kommer alltid ner på fötterna
(att klara sig oavsett vad man råkat in i)

Hålla grytan kokande
(att hålla igång något)

Här ska bli andra bullar av
(betydelse: nu ska det bli bättring; ibland i kortform som efterled: Bli andra bullar)

Leva ur hand i mun
(leva fattigt och klara sig för dagen)

Ljuga som en häst travar
(ösa ur sig lögnaktigheter)

Lova någon guld och gröna skogar
(ge stora löften, och ofta underförstått utan täckning)

Man får ta tjuren vid hornen
(att ta sig an problemet fastän det är skrämmande)

Man ska hålla tungan rätt i munnen
(tänka på vad man säger; ofta i kortform: Tungan rätt i mun)

Man ska inte elda för kråkorna
(då hushåller man inte med värmen)

Man ska inte köpa grisen i säcken
(inte inlåta sig på något före man undersökt omständigheterna)

Man ska inte måla fan på väggen
(inte framställa något värre än vad det är)

Man ska inte såga av den grenen som man själv sitter på
(betydelse: inte kapa bandet till den som håller uppe en; ofta i kortform: Såga av den gren man sitter på)

Man ska inte vara för het på gröten
(betydelse: man ska tänka sig för innan man handlar; jämför: Den som är för het på gröten kan lätt bränna sig och Man ska inte äta soppan lika het som den kokas)

Man ska ta sitt förnuft till fånga
(använda sitt förnuft, ofta i meningen att upphöra med något oförnuftigt)

Mota Olle i grind
(hindra tjuven att komma igenom grinden)

Nu är goda råd dyra
(nu krävs det mycket för att klara upp läget)

Rädda ansiktet
(bevara anseendet)

Slå huvudet på spiken
(att säga något träffande; ursprungligen: Han träffade huvudet på spiken)

Slå två flugor i en smäll
(uträtta två saker i en handling)

Sticka svansen mellan benen
(smita undan skamsen)

Ta bladet från munnen
(att tala ut)

Var och en är sin egen lyckas smed
(tillskrivet romaren Sallustius och syftar på att man skapar själv sin välgång)

Ändamålet helgar medlen
(för att uppnå en god sak kan man vara beredd att kompromissa något med metoden)

Äras den som äras bör
(den som är den förtjänt av äran, ofta i form av ett erkännande, bör få den)

Effekt och konsekvens

Affär är affär
(och ska inte blandas ihop med känslomässiga relationer)

Bränt barn skyr elden
(den som en gång råkat illa ut är försiktigt i fortsättningen)

De sitter i samma båt
(vara i samma belägenhet)

Den ene sår, den andre plöjer

(betydelse: en får göra jobbet medan en annan kan dra nytta av det; att jämföra med ordspråket: Den ene plöjer, den andre sår, och ingen vet vem skörda det får)

Den enögde är kung i de blindas rike
(en liknelse av grogrund för missförhållanden)

Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket
(efter en antik fabel; jämför: Den som gräver en grop åt andra faller själv däri)

Den som gräver en grop åt andra faller själv däri
(den som försöker snärja andra kan ofta själv bli snärjd)

Den som kommer först till kvarn får först mala
(betydelse: den som är först framme får del av vad som bjuds; ofta i kortform: Först till kvarn får först mala)

Det blev jämt skägg
(gick på ett ut)

Det kommer som ett brev på posten
(något som klaras utan slit)

Droppen urholkar stenen
(de små effekterna blir på sikt märkbara)

Friskt vågat är hälften vunnit
(den som vågar försöka är på god väg mot att lyckas)

Ge någon lillfingret och han tar hela handen
(betydelse: låt någon få ett smakprov så tar denne även resten; ursprungligen: Ger man fan ett finger, så tar han hela handen)

Han får sina fiskar varma
(han får förr eller senare sin upptuktelse)

Gammal är äldst
(betydelse: har mest erfarenhet och kunskap i saken; alternativt: Gammal är ändå äldst)

Genvägar är senvägar
(bildligt: när något försöker påskyndas men i slutändan resulterar i att det tar längre tid)

Högmod går före fall
(om för stor självsäkerhet som leder till bakslag)

Komma upp sig i smöret
(att få det bättre och ofta i syftning på social ställning)

Liten tuva stjälper ofta stort lass
(betydelse: små omständigheter kan vålla stor olycka; jämför: En liten läcka kan sänka ett stort skepp)

Många bäckar små gör en stor å
(av många små insatser blir summan stor; ofta i kortform: Många bäckar små)

Någon får alltid bära hundhuvudet
(någon får alltid skulden)

När en blind leder en blind, faller de båda i gropen
(när två okunniga hjälps åt blir resultatet dåligt)

Som man bäddar får man ligga
(om man gör en dum handling får man ta konsekvenserna av det)

Så kan det gå, när inte haspen är på
(när dörren är olåst kan ett ovälkommet besök ske)

Om relationer

Betala igen med samma mynt
(betydelse: ge igen på samma sätt; ursprungligen: Betala med samma mynt)

Blod är tjockare än vatten
(med betydelsen att släktband är viktigare än vänskapsband; ursprungligen: Blodet är tjockare än vattnet)

De hänger ihop som ler och långhalm
(de är oskiljaktiga)

De lever som hund och katt
(två som ständigt kivas)

Det växer gräs på den stig där ingen går
(vänskap som inte hålls aktiv riskerar dö ut)

Dra ditt pepparn växer
(bakgrund: talesättet syftar på Cayennepepparens hemland Guyana där det rådde dåligt klimat; ursprungligen: Jag önskar honom dit pepparn växer)

Gammalt agg har djup tagg
(gammal osämja är svår att bli av med)

Jag har ännu en gås oplockad med honom
(ha en kvarvarande oenighet med någon)

Man ska inte dra alla över en kam
(bedöma alla lika illa)

Se någon över axeln
(att missakta någon)

Svårt att få en syl i vädret
(inte få tillfälle att säga något medan andra gör det med iver)

Uppmaningar och levnadsråd

Bit inte av större stycke än du kan tugga
(ta dig inte för mer än du kan hantera)

Botten upp
(uppmaning till någon att dricka tills glaset är tömt)

Bättre lycka nästa gång
(med förhoppningen att nästa försök lyckas bättre)

Har man sagt A, får man säga B
(vad som har delvis sagts bör också sägas i sin helhet)

Hålla tand för tunga
(inte prata för mycket)

Kör i vind
(sätt igång)

Lek inte med elden
(utmana inte faran; kan jämföras med ordstäven Den som leker med elden bränner sig till slut och Den som kommer för nära elden bränner sig)

Låt de döda begrava sina döda
(låt det förgångna vara)

Lägg inte lök på laxen
(gör inte ont värre)

Man ska inte gå över ån efter vatten
(inte göra sig onödigt besvär med att skaffa något som finns på nära håll; jämför talesättet: Gräset är alltid grönare på andra sidan)

Man ska inte kasta yxan i sjön
(inte ge upp i desperation)

Man ska inte lägga allt i en påse
(ungefär detsamma som att inte satsa allt på ett kort)

Man ska inte sätta sig på sina höga hästar
(att inte uppträda överlägset och myndigt)

Ropa inte hej förrän du är över bäcken
(jubla inte i förväg)

Skomakare, bliv vid din läst
(lägg dig inte saker utanför ditt område)

Slit dem med hälsan
(innebörd: håll till godo; jämför ordstävet: Slit dem med hälsan, sa skomakaren, när han lämnade de nya skorna)

Sova på saken
(ge sig själv väntetid inför ett beslut)

Så ska en slipsten dras
(så ska det gå till)

Väck inte den björn som sover
(betydelse: att undvika att en konflikt e.d. ska blossa upp igen; ursprungligen: Väck ej björn som sover)

Karaktärisering

Alla känner apan, apan känner ingen
(en person känd i vida kretsar men själv utan nära förbindelser)

Att ta sig vatten över huvudet
(ta sig an mer än vad man mäktar med)

Att vända kappan efter vinden
(anpasslighet efter för tillfället rådande omständigheter)

De är lika goda kålsupare
(oftast negativt om några som är likadana i någon bemärkelse eller i allmänhet)

Han har en skruv lös
(i bildlig och fantasirik syftning på hjärnan)

Han spottar inte i glaset
(han dricker ordentligt, om alkohol)

Han är en ful fisk
(han är en ohederlig person)

Han är full i fan
(betydelse: om någon som är slug; ursprungligen och med mörkare innebörd: Han är full av fan)

Ha råg i ryggen
(att ha kraft; bakgrund: rågbrödet som källa till energi; ursprungligen: Gott att ha råg i ryggen)

Inte Guds bästa barn
(om någon som är klandervärd i allmänhet)

Han sitter inte i sjön
(han är inte i nöd)

Han spottar inte i glaset
(han säger inte nej till alkoholdrycker)

Han är femte hjulet under vagnen
(betydelse: att vara överflödig; ofta i kortform som efterled: femte hjulet)

Han är inte tappad bakom en vagn
(inte någon som är dum och bortkommen)

Han är karl för sin hatt
(han råder sig själv och är oberoende)

Han är ute i ogjort väder
(lägga sig i saker utan någon god anledning)

Lugn som en filbunke
(betydelse: att vara lugn och stilla; ursprungligen: Bäst att vara lugn som en filbunke)

Solen har också sina fläckar
(även den bäste har defekter; alternativt: Även solen har fläckar)

Stor i orden liten på jorden
(uppblåst men i själva verket av ringa betydelse)

Upp som en sol och ned som en pannkaka
(börja lysande men sedan falla pladask)

Vara som klippt och skuren
(att passa perfekt för något)

Ordspråk textat i bild

Bakgrundsbilder (1920 x 1080 px) med kända ordspråk:
Bild 1 | Bild 2 | Bild 3 | Bild 4

Talesätt med särskilda förklaringar

att göra någon en björntjänst - att göra en tjänst som i stället får negativ verkan (från början från fabel av franske författaren Jean de La Fontaine)
hälsan tiger still - med betydelsen att god hälsa till skillnad från plågor inte ger ifrån sig klagorop (med ursprung hos Erik Gustaf Geijer: "Var plåga har sitt skri för sig, blott hälsan tiger still")
Surt, sa räven om rönnbären - att låtsas likgiltig om något man inte kan få tag i; jämför rönnbärsattityd (ofta förkortat: Surt sa räven)
ta i trä - förhoppning om att något positivt förblir och ursprungligen i samband med beröring av något i trä (kortform av: peppar peppar, ta i trä; jfr. peppar, peppar)
lätt fånget, lätt förgånget - att något lätt vunnet också lätt kan förloras (även: lätt fånget, lätt gånget)

Kommentar

I listan över ordspråk anges ibland flera formuleringar där den vanligaste i dagens språkbruk fått företräde. Det äldre talesättet har då även redovisats som det ursprungliga (det behöver dock inte ses bokstavligen som ursprungligt då detta i sin tur kan ha varit en modifiering).

När det gäller förklaringar är de betydelser som anges inte nödvändigtvis det enda sättet att tolka ordspråket.

Om hur ordspråk kommer till skriver Pelle Holm i Ordspråk och talesätt: ”Det vet vi mycket litet om. Många har vuxit fram så småningom. Det är en som säger något sant och förnuftigt eller något spydigt och ironiskt. Så är det en annan som bättrar på det och en tredje som slipar av det. Och så en fjärde och en femte som hjälper till att sprida det.”

Källa: Ordspråk och talesätt. Pelle Holm (red.). 1973

Mer läsning

Länkar till andra relevanta artiklar.