Meny

Utländska ord och fraser

Förekomsten av franska och latinska ord och fraser var länge vanlig i svenskan, särskilt i skriftspråket. Det är numera mindre vanligt, fast fortfarande förekommande och läser du äldre texter kan du ha nytta av att känna till sådana. Inte alls överraskande ökar i stället mängden engelska uttryck. Under 1900- och 2000-talen har inlånade ord från engelskan som blivit en del av svenskars vokabulär varit otaliga. Ett litet urval i varierade ämnesområden är: editera, jetlag, transithall, autopilot, polyester, astronaut, neon, cool, make-up, piercing, jeans, reggae, disko, cocktail, juice.

Det följande är endast en mindre översikt bestående av ett urval utländska ord och fraser som förekommer i svenska texter. Se även svenska fraser och uttryck.

Latinska ord och fraser

ad hoc - till detta, i kontexten ett särskilt ändamål
ad fontes - tillbaka till källan
ad infinitum - i all oändlighet
amor fati - kärlek till ödet
ars amandi - konsten att älska
corpus delicti - synligt bevis på brott
credo - ett slags personligt motto
curriculum vitae - levnadsbeskrivning
deus ex machina - någon som oväntat griper in i en svår situation
de gustibus non est disputandum - ifråga om smak får det inte råda några dispyter
eo ipso - i och med detta
errare humanum est, ignoscere divinum - att fela är mänskligt, att förlåta gudomligt
et al - och andra ting
et cetera - vi tänker knappt på denna fras som latinsk då den blivit integrerad med vårt eget språk (och stavas ibland mer "försvenskat": etcetera). Kan översättas till och resten
ex ante - i förväg
in blanco - inte ifylld
in brevi - i korthet
in extenso - i sin helhet
in memorian - till minne
in spe - blivande
in vino veritas - sanningen finns i vinet
in vitro - i glas; vanligt i betydelsen om något som studeras i provrör
memento mori - tänk på att du är dödlig
modus operandi - tillvägagångssätt
modus vivendi - en kortsiktig lösning på en komplicerad frågeställning eller konflikt
noli me tangere - rör mig inte 
non plus ultra - oöverträffligt
per capita - per person
per se - i och för sig
persona grata / persona non grata - persona grata betyder en väl ansedd person; persona non grata är mer vanligt och betyder en icke önskvärd person
prima facie - vid första anblick
primus inter pares - betyder ordagrant "den främste bland likar" och används om den som erkänns som en grupps ledare utan att denne formellt innehar en ledarposition.
pro forma - för formens skull, som en formalitet
res publica - ett vitt begrepp vars innebörd gäller de offentliga angelägenheterna i motsats till de privata angelägenheterna
rigor mortis - likstelhet
segregati - utstötta
sic transit gloria mundi - så förgår världens helighet
tabula rasa - oskrivet blad i bildlig betydelse
terra firma - den fasta marken
terra incognita - okänt land, det vill säga territorier som ännu är outforskade
vice versa - tvärtom

Uppskattningsvis är omkring 50 % av orden i dagens svenska ordförråd låneord från latinet, antingen direkt överfört eller via andra språk som tyskan. De latinska orden kom i sin tur från det grekiska språket.

Franska ord och fraser

ancien régime - refererar främst till det franska styrelseskicket före revolutionen 1789
anvant la lettre - beskriver något eller någon som föregår något som ännu ska specificeras i en term eller begrepp; att föregripa ordet (dvs. beteckningen, termen)
belle époque - kan översättas ”den gamla goda tiden” och refererar främst till perioden 1871–1914
bon appétit - smaklig måltid!
café au lait - kaffe latte  
carte blanch - betyder ”vitt kort” på franska och är en benämning på en oinskränkt fullmakt
chic - elegant
comme il faut - som det passar sig
crème de la crème - högsta societeten; gräddan
cul de sac - säckens ände; hopplöst läge  
enfant gâté - bortskämt barn
enfant terrible - person som chockerar  
en masse - en större massa
en route - på väg  
en vogue - i ropet, modern
esprit d'escalier - betyder "kvickhet i trappan" och syftar till en träffande anmärkning man kom på för sent och ursprungligen med hänsyftning till trappan ut från en salong
fait accompli - fullbordat faktum  
force majeure - oförutsedd händelse som kan befria från fullgörandet av ett avtal
garçon - en glad prick  
laissez-faire - låt gå
lit de parade - bädd där en avliden ligger för offentlig hyllning
noblesse oblige - hög ställning förpliktigar  
par exellence - framför alla andra
partout - till varje pris
raison d´être - existensberättigande
rendezvous - kärleksmöte
tête-à-tête - ett förtroligt möte på tu man hand

I svenskan finns många låneord från franskan som bland annat importerades på 1700-talet. Sådana är byrå, salong, sekretär, schäslong.

Tyska ord och fraser

donnerwetter - mild svordom
geist - uttryck som innefattar både intellekt och själ
van oben - ett överlägset  och nedlåtande perspektiv
weltschmerz - översätts till ”världssmärta” och refererar till ungdomlig melankoli
zeitgeist - tidsanda

Italienska ord och fraser

a conto - i förskott
la dolce vita - översätts till ”det ljuva livet” och refererar till överklassens vällustiga livsstil
fata morgana - hägring, synvilla (optiskt hägringsfenomen)

Engelska ord och fraser

baglady - socialt utslagen kvinna som bär omkring sina tillhörigheter i kassar
copywriter - någon som skriver reklamtexter
dark horse - överraskande vinnare
expat - utvandrare
globetrotter - synnerligen berest person
jet set - term för en internationell välbeställd social grupp som rör sig mellan världens nöjescentra
punchdrunk - (om boxare) som p.g.a. mottagna slag bl.a. lider av långsamma reaktioner och talsvårigheter
yuppie - refererar till en ung välutbildad man eller kvinna som lever i en urban miljö och är upptagen av karriären