Meny

Ord med bildlig betydelse

Detta är en samling svenska ord som ofta eller alltid används i bildlig form.

Ord i bokstavsordning

A
a - b
B
b - d
C
c - m
D
dimridå - i betydelsen något som döljer besvärande omständigheter.
E
ekorrhjulet - metafor för hur vi människor kämpar oss genom livet, i synnerhet arbetslivet.
F
fyrkantig - i bildlig betydelse stel och onyanserad.
G
g - s
H
h - l
I
insnöad - i bildlig betydelse inskränkt.
J
j - l
K
kärl (käril) - person med svag karaktär.
käpphäst
- från början leksakshäst, senare i bildlig betydelse en återkommande fråga en person inte kan slita sig från.
L
l - o
M
moras - eländiga förhållanden.
N
nattkvist - början av natten.
P
provkarta - uppsättning exempel på något.
R
r - r.
S
svanesång - avsked.

Mer läsning

Länkar till andra relevanta artiklar.