Meny

Speciella ord

Detta är en samling svenska ord vars speciella innebörd ofta inte låter sig anas. Orden kan ha särskilda bakgrunder som lånord eller gå tillbaka på en plats, person eller dylikt. Urvalet är presenterat med betydelser och etymologi.

Särskilda ord i bokstavsordning

A
abderitisk - befängd (efter namn på den forngrekiska staden Adbera vars invånare ansågs synnerligen dumma); abderit förekommer om enfaldig person
ariadnetråd - ledtråd (efter en berättelse ur den grekiska mytologin)
augiastall - smutsig lokal (efter en antik mytisk kung vars stall inte rengjorts på årtionden)
B
backanal - dryckeslag (efter Bacchus, vinets gud)
besserwisser - person som anser sig veta bäst (tyskt lånord)
brittsommar - varma dagar i oktober (sammansättning av namnet Britta och sommar)
C
civilkurage - mod att hävda åsikt (fransk härstamning, efter courage civile)
D
driftkucku - person som man förlöjligar
F
fingertoppskänsla - att besitta en intuitiv känsla för något (äv. fingerspetskänsla)
G
girigbuk - snåljåp
grottekvarn - enformigt, slitsamt och nedbrytande arbete
grönköping - småstad präglad av inskränkthet och provinsialism
grötmyndig - om enfaldig person som agerar överlägsen
gåpåare - kaxig och påträngande person
H
halleluja - lova Herren! (hebreisk härstamning)
halsstarrig - egensinnig; hårdnackad (tysk härstamning)
halvmesyr - otillräcklig åtgärd (fransk härstamning, efter demi-mesure)
hamstra - lägga upp förråd (tysk härstamning)
hekatomb - mycket stor mängd (grekisk härstamning efter hekatombe med ursprunglig betydelse offer av 100 oxar)
helgerån - vanhelgande handling (latinsk härstamning)
hetlevrad - som lätt brusar upp (etymologisk bakgrund är i betydelsen inflammerad lever)
holmgång - hård kamp (isländsk härstamning, efter holmganger)
hoppjerka - person som ofta byter arbete (från början ett reklamord)
husmanskost - enkel vardagsmat (tyskt lånord, efter husmannkost)
hämsko - hindrande omständighet (tysk härstamning)
I
illbatting - besvärligt barn
J
jantelag - levnadsregler av vilka den första säger att man inte ska tro att man är något, till det danska ortsnamnet Jante.
K
kackalorum - oväsen (skämtsam latinisering till kackel)
kainsmärke - tecken på ondska (efter den bibliske Kain som dödade sin broder Abel)
kalkonfilm - en dålig film, ordet anspelar på fågeln som har svårt att få luft under vingarna i överförd betydelse till filmen.
kamarilla - inofficiella rådgivare, sidoregering
kannstöpare - person som okunnigt uttalar sig i politiska frågor
kulinarisk - som rör matlagning med bibetydelsen god matlagning
käpphäst - från början leksakshäst, senare i bildlig betydelse en återkommande fråga en person inte kan slita sig från
kökkenmödding - röra (ursprungligen avskrädeshög)
L
latmask - ordet kommer sig av en äldre villfarelse att lättja berodde på en parasitmask.
M
mansgris - självgod man som ser ner på kvinnor, från engelska male chauvinist pig.
naboopposition - en term med innebörden att nedsättande ord används om grannar (t.ex. Norrbagge).
N
nattkvist - ursprungligen gren som en fågel sover på, i bildlig betydelse: början av natten.
P
pantalonger - byxor efter italiensk skämtfigur (Pantalone) med vita benkläder.
R
ravaillac - rucklare (efter François Ravaillac som mördade Henrik IV av Frankrike).
S
sammelsurium - rörig blandning av allt möjligt utan särskilt sammanhang (tysk härstamning, efter sammelsur).
svanesång - med innebörden om att svanen under sin existens varit stum, men just innan den dör stämmer upp i en sång som ett slags avsked.

Mer läsning

Länkar till andra relevanta artiklar.