Meny

Svåra ord - del 3

Detta är ett tredje test med svåra ord (se första testet och andra testet). Ordtestet består av 30 ord. För att kontrollera ditt svar klicka på ordet det gäller.

Klicka på ordet för innebörd

delning i två delar

osjälvständig efterföljare

inskjuta, göra ett inlägg

att en kvinna är gift med flera män

kortfattad och träffande

detaljbeskrivelse av terräng, bebyggelse etc

giftermål med person av lägre samhällsklass

skenhelig

ljusets spridning i ett halvgenomskinnligt ämne

inkräktare

skärningspunkten mellan axlarna i ett koordinatsystem

elitsamhälle

som lätt tar eld; hetlevrad

motsatsord

håruppsättning

missöde, liten olycka

truppavdelning

initialförkortning

bestämmelse, stadgande

förebyggande åtgärder

ståtlig, statyliknande

ovilja, agg

svårt val mellan tre alternativ

trestavig verstakt

uppseendeväckande

kärl; bildligt: person med svag karaktär

förutseende

utpräglad motsats

olycksbådande, illavarslande

biskoplig

Gå vidare till Del 4 - svåra ord test.