Meny

Svåra ord - del 2

Detta är ett andra test med svåra ord (se första testet). Testet består av 30 ord med ganska till mycket hög ovanlighetsgrad i svenska språket. Kontrollera om du känner till ordet genom att klicka på det.

Klicka på ordet för innebörd

undervisande

samklang, harmoni (motsats: dissonans)

sammanfattning av innehållet

uttolkning, utläggning av heliga skrifter

krokig

avvikelse från ämnet

måttlig, rimlig

läran om projektilers rörelse

upprörd, skakad

kortlivad, flyktig

härkomst, ursprung

oljud

underhåll åt medlem av ett kungahus

färgad av sitt syfte, partisk

helt uppenbar

livlig och gladlynt

enighet, sämja

samling av levande djur som förevisas

som förebådar olycka

överflödig information

bråkig diskussion eller förhandling

dödshjälp

född eller skapt till något

befästa

införliva åsikter och tankar som en del i personligheten

modlöshet, lust att ge upp

temporär militär utomhusförläggning

stor fågelbur

som sker ryckvis med avbrott

motvilja mot nya idéer

Gå vidare till Del 3 - svåra ord test.