Meny

Medelsvåra ord - del 3

Detta är ett tredje test med medelsvåra ord (se andra testet).

Klicka på ordet för innebörd

närma sig

förnämt elegant

att leva utan världsliga njutningar och bekvämligheter

föreskriva läkemedel

väcka missnöje hos

som anpassas efter yttre omständigheter eller andras åsikter

rymlig, stor

person som får lida döden för sin tro

skamsen; snopen

täcke av djurskinn

indela i skikt

som gör aktivt motstånd

elev vid krigshögskola

ornament med bladrankor

person som hyser en hyser orealistiskt höga tankar om sig själv

Guds förkroppsligande i mänsklig gestalt

lugn

födelsetal

uttrycksfull

konsten att diskutera

konsten att bruka metaller

tentamen, förhör

sexsidig figur

valspråk, motto

ingripande, medling

snabb i händerna, flink

skämtsam omformning

sätt att skaffa sig försörjning

oändligt liten

krångel

Gå vidare till svåra ord.