Meny

Ord som rör läror och områden

I denna del i sektionen Lär dig ord fokuseras det på läror där de typiska orden har suffixet -logi. Klicka på ett ord för att se betydelsen.

Klicka på ordet för innebörd

läran om djurens beteende

vetenskapen om jordens uppbyggnad

vetenskapen om organismernas liv och funktioner

läran om djurriket

vetenskapen om religionens innebörd och utformning

läran om de sjukliga förändringarna i organismen

vetenskapen om ordens härledning

vetenskapen om språkljud

kunskapsteori

läran om enskilda celler

kunskapen om användandet av teknik

vetenskapen om universums uppkomst

studiet om människan i samhället

språkvetenskap

läran om människosläktet

vetenskapen om samspelet mellan de levande organismerna och deras miljö

betydelselära inom språket

religionsberättelser i en kultur

läran om de yttersta tingen

läran om människans förhistoria

studiet av framtiden

läran om människans beteende

läran om det varande

läran om hur ord bildas och böjs

uttryck och termer inom ett fackområde

räknelära

läran om förhistoriskt liv

läran om olika metoder inom en specifik vetenskap

läran om stjärntydning

släktforskning

Gå vidare till ord som rör vetenskap.