Meny

Ord som rör vetenskap

I denna del i sektionen Lär dig ord fokuseras det på naturvetenskapens område. För att se om du känner igen ordet klickar du på det.

Klicka på ordet för innebörd

ämne som hämnar eller dödar bakterier

moln av gaser och partiklar i rymden

vetenskapen om jordens uppbyggnad och utveckling

variant av ett grundämne

läran om talen

halvklot

joniserad gas

ett giftigt grundämne

kropp som kommer in i atmosfären och förångas

negativt laddad partikel i atomen

en ädelgas

en mindre provstudie som görs innan en större

världsalltet

en miljon miljoner (tusen miljarder)

linje som är vinkelrät mot en annan linje

ett ämnes förmåga att utsända ljus när det blir belyst

vetenskapen om himlakropparnas fysiska beskaffenhet

måttenhet för flyghastighet (1 mach är lika med ljudes hastighet)

sjukdom där den drabbade faller i sömn

vetenskapen om organismernas liv och funktioner

en kropp som visar samma egenskaper i olika riktningar

elektricitet som bildas på kemisk väg

koppling mellan två nervceller

vetenskapen om himlakropparnas uppkomst

en grundsats eller självklar sanning

en samling enheter av något, t.ex. folkmängd

slutsats baserad på erfarenhet

ljusstrålning från kroppar med låg temperatur

sats i en vetenskaplig teori

punkt på himlavalvet på andra sidan jordklotet, rakt motsatt zenit

Fler tester hittar du i sektionen Lär dig ord.