Meny

Ord med bildlig betydelse

Detta är en samling svenska ord som ofta eller alltid används i bildlig form.

Ord i bokstavsordning

A
andtruten - ung. för andäktig för att sjunga ut; tappad andan.
B
blåkopia - osjälvständig efterbildning.
C
c - m
D
dimridå - i betydelsen något som döljer besvärande omständigheter.
E
ekorrhjulet - metafor för hur vi människor kämpar oss genom livet, i synnerhet arbetslivet.
elddop
- egentligen ett militäriskt begrepp; i bildlig och allmän betydelse svårt prov.
F
femtekolonnare - egentligen ett militäriskt begrepp; i bildlig betydelse förrädare.
fikonspråk - egentligen kodspråk; i bildlig betydelse onödigt krångligt specialistspråk.
fyrkantig - i bildlig betydelse stel och onyanserad.
G
g - s
H
hundår - (slitsamma) läroår
I
ingrodd - invand.
insnöad
- i bildlig betydelse inskränkt.
J
j - l
K
kärl (käril) - person med svag karaktär.
käpphäst
- från början leksakshäst, senare i bildlig betydelse en återkommande fråga en person inte kan slita sig från.
L
l - o
M
monolitisk - ensidig, homogen med negativa konnotationer.
moras
- eländiga förhållanden.
N
nattkvist - början av natten.
O
olyckskorp - pessimist.
P
provkarta - uppsättning exempel på något.
R
råmärke - ordet syftar till gränsmärken och skiljelinjer och hålla sig inom lagens råmärken är ett bildligt uttryck för att inte bryta mot lagen.
S
skåpmat - ingenting nytt.
snömos - innehållslöst prat.
stålbad - luttring.
svanesång - avsked.
V
vingklippa - hämma.
Ö
övervintra - klara sig igenom en svår period.

Mer läsning

Länkar till andra relevanta artiklar.